Hoppa till innehåll

Alumner – inspirerande förebilder

Genom årens lopp har många studenter tagit sin grund- eller forskarexamen vid KTH. Det är studenter som nu är verksamma i offentlig och privat tjänst över hela världen.

KTH har skrivit överenskommelser med 13 så kallade alumni chapters  lokaliserade i till exempel. Tyskland, Spanien, Schweiz, Thailand, Indonesien, USA och Kina. Dessa föreningar speglar det internationella KTH. En alumnförening bildas och en överenskommelse skrivs mellan KTH och föreningen om en viss verksamhet per år såsom seminarium, studiebesök eller annan social verksamhet.

För KTH:s del syftar alumnverksamheten till att utveckla och vårda relationerna med våra forna studenter. Alumner betyder mycket för verksamheten; de verkar som förebilder och inspiration för nuvarande studenter, men de är också våra vänner som kan ge oss nya tankar om utbildning, forskning och samverkan.  Alumner bidrar också till den globala bilden av KTH vilket är gynnsamt för såväl inresande som utresande studenter och ger också möjlighet till nya intressanta forskningssamarbeten.

När KTH:are är verksamma i världen ökar synligheten vilket i sin tur kan påverka sådant som ranking.

En ny alumnförening bildades den 9 mars så nu finns KTH UK Alumni Chapter. Jag hade förmånen att vara med vid detta tillfälle. Drygt 500 KTH:are verkar i London med omnejd. Minst två gånger om året ska seminarier hållas där forskare från KTH berättar om aktuell forskning.   I övrigt tänker sig föreningen ytterligare möten som till exempel studiebesök vid intressanta företag och organisationer.

Det är glädjande att se vilken enorm spridning det är på yrkesval efter studier på KTH. Jag träffade några som precis påbörjat sin doktorandutbildning, riskkapitalister samt även någon som numera är konstnär. Alumner spridda över världen utgör en stor möjlighet för nuvarande studenter som via dem kan komma i kontakt med givande internationella projekt och examensarbeten.

Men det är också en möjlighet för KTH-forskare att träffa alumni chapters och berätta om sin forskning.  Jag märkte att det finns ett stort sug efter att veta vad som händer på KTH och inte minst efter att få ta del av all spännande forskning. Så ta gärna kontakt med KTH Alumni eller ansvarig för alumni chapter när du reser i de länder där de finns.