Hoppa till innehåll

Bredden som skapar spetsen

De första veckorna på terminen är alltid lika härliga. Redan vid tunnelbanan vid Tekniska högskolan känner man farten och kraften. Gamla studenter välkomnar de nya med sång, dans och kaffe iklädda overaller och mössor som signalerar vilka program de läser på.

Att veta att dessa studenter har en god arbetsmarknad som väntar och att de kommer att vara delaktiga i att forma den framtida samhällsutvecklingen genom sina på KTH förvärvade kunskaper är fantastiskt.

Parallellt med mottagandet har ett förslag till ändring i högskolelagen debatterats livligt i medierna.  Enligt den nuvarande formuleringen ”ska högskolorna aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan” bland annat för att motverka den sociala snedrekryteringen som är fortsatt skev enligt UKÄ.

Från och med första juli nästa år föreslås att lagtexten istället ska lyda: ”Högskolorna ska också aktivt främja ett brett deltagande i utbildningen.” Av formuleringen framgår att det bland annat innebär såväl rekryteringsfrämjande åtgärder som att främja att de som antagits exempelvis får ett bra mottagande och stöd under hela utbildningen för att ta examen.

Vissa debattörer anser att detta ska tolkas som att kraven kommer sänkas bland annat för att öka genomströmningen. Att utläsa detta ur promemorian är, kan jag tycka, att ta i.

Men här vill jag påpeka några saker och redan från början slå fast:

Att sänka kraven för att öka genomströmningen eller för att så att säga ”hjälpa” studenterna genom utbildningen för att skapa ett breddat deltagande är inte aktuellt för KTH:s del och inte rätt väg att gå. Att tulla på kvaliteten blir i förlängningen bara en hjälp till självstjälp och slår tillbaka mot i nämnd ordning student, lärosäte och svensk konkurrenskraft och samhällsbyggnad.

I stället handlar breddat deltagande om att ett lärosäte skapar optimala förutsättningar för att studenter på bästa sätt ska kunna ta sig an lärandet. Genom de bästa förutsättningarna för lärande kan studenten genomföra sin utbildning och ta sin examen på avsedd tid. För att det ska vara möjligt krävs naturligtvis att studenterna alltid tar aktivt ansvar för det egna lärandet. En utbildning på KTH kräver i högsta grad mycket tid, god planering och struktur samt hårt arbete. Att tro något annat är att lura sig själv.

KTH:s mottagande av nya studenter har mångåriga traditioner. Vi blandar traditioner med nytänkande där vi arbetar löpande med att göra helheten, nyttan och pedagogiken i våra program överskådliga och begripliga för alla typer av studenter med olika bakgrund och förutsättningar.

KTH:s mottagande av nya studenter är noga organiserat och bygger på ett aktivt samarbete med Tekniska Högskolans Studentkår (THS). THS med sina sektioner har en hög ambition och lägger ned ett gediget arbete på att de nya studenterna ska känna sig välkomna och att skapa ett gott socialt klimat att ta sig an studierna. Det är jag glad och tacksam för.

Att sträva efter att rekrytera, välkomna och tillvarata alla olika typer av studenter är kvalitetsmässigt viktigt och här arbetar KTH ständigt på att förbättra det breddade deltagandet. Det är inget nytt för oss! Ju fler olika studenter desto fler aspekter på vår utbildning och på sikt desto mer mångfacetterad forskning. Det bidrar till ett KTH som fortsätter att utvecklas.