Hoppa till innehåll

Ingenjörsroll i förvandling

Under ett besök på vårdcentralen eller kanske ännu tydligare om man har otur att hamna på akuten är det uppenbart vilken avgörande och viktig roll tekniken har i dagens hälso- och sjukvård.

I alltifrån provtagning till livräddande insatser används olika tekniska lösningar. Att det är just teknik är vi så vana vid att man kanske inte ens tänker på det. Det säger också något om hur ingenjörens alltmer gränsöverskridande roll hela tiden utvecklas i takt med samhället.

I förra veckan hölls ett seminarium på KTH om just teknikdriven medicinsk forskning där några av KTH:s många framstående forskare gav publiken ett smakprov på sin forskning. Att se vad man kan göra med dagens teknik i och utanför människokroppen ifråga om målstyrning av olika typer av behandling och en alltmer förfinad bilddiagnostik är såväl hisnande som hoppingivande.

Närmare 20 procent av all forskning som sker på KTH är inom life science och vi har cirka 65 forskargrupper inom området.

När Knut och Alice Wallenbergs stiftelse firade sitt hundra års-jubileum med ett symposium i Aula Magna var det just på temat life science. Talarna målade en bild av möjligheter när det gäller vilken kunskap som finns på området och hur den utvecklas i människans tjänst.

Ett av KTH:s civilingenjörsprogram heter just Medicinsk teknik som visar att vår utbildning är aktuell och i samklang med behoven i det omgivande samhället. Därutöver finns det flera ingenjörsprogram som ger kompetens riktad mot utvecklingen inom life science och hälsa i bred bemärkelse. Inte minst genererar digitaliseringen på bred front mängder av data som behöver hanteras, så till exempel kompetens inom big data och flera angränsande områden är en förutsättning för att utveckla nya medicinska behandlingsmetoder.

Ett annat viktigt område är de program som på olika sätt utvecklar nya material för en lång rad applikationer. Djup kunskap och kompetens i material såväl organiska som oorganiska krävs för att föreslå nya implantat och medicintekniska produkter.

Ingenjörens roll är nära förknippat med svensk industrialisering och framväxande av välfärdssamhället under förra seklet. För att hitta lösningar på de problem och utmaningar som samhället står inför i dagsläget – krävs en mångfald av ingenjörskompetenser. Samhällsutmaningarna kommer kräva tvärvetenskapliga ansatser där ingenjörer arbetar med läkare i hälso- och sjukvård eller med humanister och samhällsvetare.

Våra utbildningar knyter an till en föränderlig omvärld och morgondagens ingenjör har inte bara hela världen som arbetsmarknad – rollen och kompetensen breddas i takt med tiden.