Hållbart och systematiskt

Att hållbar utveckling är en av KTH:s tre pelare, de andra är jämställdhet och internationalisering, är väl känt vid det här laget. Dessa ska genomsyra KTH:s verksamhet på alla nivåer.

Därför är det med stor glädje vi härom veckan kunde fira att KTH tog sig mycket väl ut i UKÄ:s tematiska utvärdering av hållbar utveckling i utbildningen.

Genom ett gediget engagemang, systematiskt och hårt arbete har vi kommit en bra bit på väg. Att KTH dessutom har mycket forskning på området har också betydelse. Men det finns för den skull ingen anledning eller egentligen möjlighet att slå sig till ro. Det här är ett arbete som bedrivs varje dag där hållbar utveckling ska finnas med i såväl undervisning som lärande.

Utvärderingen som gjorts på uppdrag av regeringen, utgår ifrån Högskolelagen där det sedan 2006 står att universitet och högskolor i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling. Det innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Att KTH:s studenter har med sig ett hållbart synsätt och en kompetens inom hållbar utveckling oavsett vad de kommer att arbeta med efter examen är oerhört viktigt för framtiden och byggandet av det samhälle som våra barn och barnbarn ska leva. Det är helt enkelt en fråga om kvalitet, som också gör KTH än mer attraktivt för nya studenter och forskare.

Att på ett systematiskt sätt bygga fungerande, hanterbara och begripliga processer där man arbetar med tydliga mål och uppföljandet av desamma är en bra metod. Den visar med önskvärd tydlighet att man tar uppgiften på allvar i stället för att landa enkom i vackra ord och bollande av ansvar som vore det en alltför het potatis.

Det systematiska arbetssättet och engagemanget kan förhoppningsvis överföras till andra områden för att höja kvaliteten även där. Inte minst tror jag att detta arbetssätt kan användas för jämställdhet och värdegrund. Det rimmar väl med FN:s 17 miljömål som även innehåller mål avseende jämlikhet (No 5 Gender equality) som handlar om att  ge kvinnor och flickor inflytande och nå jämlikhet.

Med anledning av metoo-kampanjen de senaste veckorna har vi all anledning att fundera på hur det ser ut på KTH i denna fråga. I en artikel i Nature påtalas att den akademiska världen inte kan svära sig fri från den typen av maktmissbruk gentemot kvinnor.

Detta är ytterligare ett exempel på ett område, som rör både jämställdhet och arbetsmiljö, där det är otroligt viktigt att arbeta såväl systematiskt som i vardagen.