Våra campus visar vårt värv

Att besöka våra fem campus är alltid lika roligt. De speglar både bredden och djupet i vår forskning och utbildning – och för den delen även i vår samverkan.

De ligger alla i olika omgivningar som innebär olika möjligheter till samarbeten med omgivande samhälle, näringsliv och akademi.

Nu senast besökte jag för andra gången på kort tid KTH Södertälje där våra nya utbildningar och ny forskning har hållbar produktion i fokus. Utbildningarna har mejslats fram i nära samarbete med grannarna – det vill säga de globala storföretagen AstraZeneca och Scania.

Som jag tidigare skrivit här har KTH alltid varit en självklar del i framväxten av och segertåget för svensk industri i världen. Och därför ter det sig naturligt att KTH:s kompetens går hand i hand med svenska företags förmåga till nytänkande och innovation. Här är KTH både en katalysator och en teknikutvecklingskompanjon.

Med pendeltågens hjälp är det lätt att ta sig till KTH Flemingsberg, som är ett nav för medicinsk-teknisk utbildning och forskning med både Södertörn, Karolinska Institutet och Röda Korset Högskola tätt intill.

Norr om stan finns KTH Kista med informations- och kommunikationsteknologi med samtidens och framtidens informationsteknologi i fokus – mitt bland diverse internationella företag och entreprenörer.

KTH Solna ligger inte så långt därifrån med SciLifeLab som nav för olika livsvetenskaper. Här är själva grundidén samverkan eftersom SciLifeLab som internationell infrastruktur  i sig har fyra parter Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Det är i dessa möten mellan discipliner, lärosäten, företag och samhälle som KTH har sitt existensberättigande och gör nytta! Den fysiska miljön har stor betydelse- inte bara för trivsel och effektivitet – utan även för inspiration och lust att lära.

KTH har även ett antal nya pedagogiska miljöer på campus, som är tänkta att inspirera till nytänkande, diskussioner och möten studenter emellan där man bollar idéer och lär av varandra. Studiemiljöer som speglar KTH:s ambition till samverkan på alla nivåer och målet att ge våra studenter en såväl relevant som aktuell utbildning som även uppmuntrar kritiskt tänkande.

Bara för att nämna några så på KTH Södertälje finns till exempel labbmiljöer och lärosalar möblerade på ett annorlunda sätt.

KTH Campus finns det nybyggda undervisningshuset och KTH Live-In-Lab där husen i sig också är och kan fungera som studieobjekt.