KTH mitt i byn

Förr talades det om att sätta kyrkan mitt i byn. När jag tittar på vår nya campusplan skulle jag snarare säga att det handlar om att i överförd bemärkelse sätta KTH mitt i byn. Genom våra fem campus som har en central roll i växelspelet med det omgivande samhället och näringslivet.

Våra campus är integrerade i lokalsamhället och synliga för medborgarna. KTH:s närvaro är, hoppas jag, inspirerande. Vi finns mitt i verkligheten. Precis som det ska vara. Ibland önskar jag att även Storstockholmsregionen bättre förstod vilken dragningskraft och vilka möjligheter som de många framgångsrika universiteten och högskolorna ger. Jämför med det intresse som omgivande samhälle visar lärosäten i mindre orter!

Att universitet skulle vara ett elfenbenstorn i en slags intellektuell isolation och betrakta omvärlden liten från ovan stämmer inte. Och det är inte bara rent bokstavligt som KTH har en central position i samhället. Genom våra studenter, som med sin utbildning i bagaget, kommer att befolka framtidens arbetsplatser och bygga framtidens samhälle. Våra forskares resultat, bygger och utvecklar den värld och vardag vi lever i – hela tiden. Liksom svensk industris framfart på den lokala, regionala och globala arenan och kanske kan man också säga digitala.

KTH har en del i det faktum att Stockholmsregionen har ett gott internationellt rykte vilket syns på inflödet av internationella studenter och lärare/forskare. KTH bidrar till att Stockholm som stad har blivit en innovativ och akademisk knutpunkt. Att tillhandahålla adekvat fakta för att politiker ska kunna fatta relevanta beslut är en ingrediens i hur vår forskning är till nytta. Andra spännande exempel på KTH:s samhällsengagemang är ett forskningssamarbete med Berättarministeriet  om digitalt berättande och hur digital teknik kan användas för att stärka barns språkutveckling.

Att KTH-professorn Sverker Sörlin är en av initiativtagarna till en kampanj till försvar för demokratin #ViMåstePrata är ju också bra och viktigt insteg i samhällsdebatten.

Även om KTH inte kan ta åt sig äran av detta initiativ givetvis, visar det ett område där alla universitet har en skyldighet att värna och påtala vikten av fakta och forskningsförankring i nyhetsförmedling och andra flöden i sociala medier. För att kunna vara nyttig krävs att vi sätter kvalitet i utbildning och forskning i centrum och hela tiden strävar efter att bli bättre. Det gör KTH!