Högt betyg i internationalisering

”Jag gjorde det! Jag tog min examen!” Det är alltid lika roligt så här i diplomeringstider att se de glada och med fog stolta minerna när de nyexade firas i Stockholms Stadshus. Det är också så skönt att veta att våra studenter är redo för den alltmer globaliserade arbetsmarknaden. I ett gränslöst kunskapssamhälle är internationalisering en möjlighet och ett måste för ett land som Sverige.

Det är glädjande att se att det ger goda resultat att som KTH arbeta medvetet, långsiktigt och strategiskt med internationaliseringsfrågor. Nu senast syns det i STINT:s (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) mätning av 28 svenska lärosätens arbete med internationalisering.  KTH, i gott sällskap med Chalmers och Handelshögskolan, fick återigen högsta betyg – det vill säga fem stjärnor i STINT:s internationaliseringsindex.

Genom att titta på forskning, studenter, forskarstuderande, utbildning, fakultet och ledarskap i skenet av internationalisering får man fram ett index. Internationella sampubliceringar, personalens internationella akademiska bakgrund är två av sex nyckelaspekter som mätts där bland andra KTH ligger i framkant.

I höst, senast 31 oktober, kommer också den av regeringen tillsatta Internationaliseringsutredningens slutbetänkande. Delbetänkandet skrev jag om här i bloggen.

Då får vi en officiell vägvisning kring hur det samlade arbetet ska se ut.

På KTH välkomnar vi ett samlat grepp och nya tankar på detta område. För att ytterligare belysa frågan, bolla ideer och aspekter arrangerar vi just ett Internationaliseringsseminarium (och ett på temat digitalisering av högre utbildning) i Almedalen i sommar under frågeställningen: ”Vågar, får och kan svenska universitet ta klivet ut i världen?

Jag hoppas att åsikter kommer att brytas, sanningar ifrågasättas och nytänkande ta täten i vår panel där många spännande och insatta personer deltar. Särskilt hoppas jag på diskussion av frågor som idag gör det svårare för svenska universitet och högskolor att vara en global aktör.

För KTH:s del är internationalisering i ständigt fokus och en av våra tre pelare som jag tidigare skrivit om.

”Ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv; varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela” som poeten John Donne skrev.

Och jag skulle vilja hävda så här drygt 400 år senare detsamma- ingen forskare eller för den delen lärosäte eller kanske till och med nation är nog i sig själv utan en del av det hela.

Samarbeten, utbyten och kompetensväxling är avgörande för en frisk akademi som bidrar till en positiv samhällsutveckling.