Studenter speglar sin tid

På den nordiska konferensen, som anordnats av UKÄ på uppdrag av regeringen,, diskuterades bland annat digitalisering, kvalitet och jämställdhet kopplat till högre utbildning. Studentrepresentanter från de nordiska länderna gav sin syn på vad högre utbildning behöver och brister i.

Det var inspirerande och tankeväckande och gav även ett visst mått av igenkänning för den som varit student en gång i tiden.

I dag i Sverige studerar 400 000 personer och för 40 år sedan var det kanske 10 000. Att allt fler fått tillgång till högre studier är ju självklart av godo. Men en genomgående synpunkt var att såväl resurser som status i utbildningen urholkats och att förväntningarna inte matchas med relevanta resurser eller verktyg. Det hastar att göra något åt det.

Studentpanelen målade upp en ganska dyster verklighetsbild där dagens studenter tvingas stressa igenom sina respektive utbildningar i direkt anpassning till vad arbetsmarknaden frågar efter. Bristen på resurser till såväl utbildningen i sig som till studenterna i form av minskad köpkraft för den som lever på studielån. Flera ansåg att det inte räcker långt med vackra ord som att utbildning ska vara inkluderande, hållbar och tillgänglig för alla om det inte har substans i vardagen runt om på olika campus. Några såg en risk i att kvantitet blivit viktigare än kvalitet .

Det var många spännande och tankeväckande åsikter som framfördes. Dock är det tydligt att varje generation har sina speciella utmaningar och samtidigt liknande erfarenheter.

Att som student ha ont om pengar, behöva jobba vid sidan om för att få månaden att gå ihop tycks vara tidlöst och något som varje generation känner igen sig i.

Ett högre tempo i form av att så många plattformar finns tillgängliga som erbjuder information och kunskap stressar i sig. Det är något den som liksom jag var student för 40 år sedan inte känner igen sig i. Samtidigt kommer synpunkter på att svenska studenter tar för lång tid på sig att slutföra sina högskolestudier (https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/ett-utmanat-sverige/langliggare-pa-hogskolan-ett-vaxande-problem_713201.html). Det kan man ha många synpunkter på.

Jag får dock många rapporter från internationella kollegor att våra KTH-studenter som reser ut i världen på till exempel examensarbete är mycket uppskattade. De har nämligen betydligt mer kunskap med sig samt klarar bättre av självständigt arbete jämfört studenter som visserligen är yngre men inte hunnit samla på sig lika mycket kompetens.

Flera i panelen såg hur digitaliseringen kan förändra och redan förändrar hur lärandet ser ut och går till. Men många påtalade att det är viktigt att utveckla lärandet i den digitala lärmiljön för universiteten. Det är inte bara så enkelt att papper byts mot en mobiltelefon eller padda. Att fysiska storföreläsningar med fördel kan ersättas av online-föreläsningar verkade flera vara inne på, men däremot kan det aldrig fullt ut ersätta mötet med en lärare.

Att bolla, få uppmuntran, utmanas och fördjupa sin kunskap i ett möte med en lärare är och kommer sannolikt alltid att vara viktigt för kunskapsinhämtningen. Kanske kan vi inspireras av det engelska tutor-systemet, där den pedagogiska metoden varierar men grunden är återkommande fysiska möten. Utmaningen blir här att med 400 000 studenter i det svenska systemet krävs mer tid för lärandet och lärare. Mer pengar till utbildning helt enkelt.

Forskningen har sett en ökning i resurser under de senaste tio åren. Nu är det dags att göra samma med utbildning.

Det kräver en ökning av basanslagen, konkurrensutsatta forskningsmedel i all ära men det finansierar inte de så viktiga mötena mellan student och lärare. För dagens studenter är morgondagens forskare, dagens forskare ser till att studenterna får den för stunden mest relevanta kunskapen vilket skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig och innovativ forskning i morgon.

Hängmattan hägrar och jag hoppas alla får en riktigt skön sommar! Sommaren är en tid för avkoppling, men för många inte minst för lärare/forskare är det också tid konferenser och planering inför nästa termin. Högskolan stänger inte för att terminen är slut!