Utan studenterna stannar KTH

KTH:s omkring 13 000 studenter helårsstudenter är basen för vår verksamhet. I vårt uppdrag går utbildningen och forskningen hand i hand och såväl förstärker som förnyar varandra.

I högskolelagens står det om studenternas roll bland annat att:

Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen.

Studenterna är i högsta grad delaktiga i att utveckla kvaliteteten. För att detta ska vara möjligt i vardagen är studenterna representerade i en rad olika beredande och beslutande organ.

Studentkåren, THS, kommer med många förslag och det är inspirerande att hela tiden ha nya ögon som ser på vår verksamhet. Att studentkårens representanter byts ut på årlig basis, kan ibland göra det lite svårjobbat eftersom vi så att säga alltid börjar om. Å andra sidan gör det att vi måste vara mer på tårna eftersom det då kommer nya idéer ofta. Och det är bra!

Jag blir alltid lika glad när en student kommer fram och pratar. Även om den personliga, enskilda kontakten med studenter är svår att hinna med i takt med att KTH växer, så uppskattar jag dessa stunder. KTH är organiserad så att varje student alltid har nära till sina lärare, programansvarig, grundutbildningsansvarig och inte minst är studievägledningen en plats dit studenten kan gå för att diskutera och få stöd i utbildningsfrågor. Ibland kan man som enskild student ha svårt att orientera sig i det stora KTH. Då är det viktigt att komma ihåg att man söker råd nära där man studerar, till exempel genom att vända sig till skolkanslierna och deras personal.

Att en del väljer att engagera sig i studentkåren och i sektionerna under den tämligen tuffa utbildningen på KTH är imponerande. Jag tror att det engagemanget betyder mycket för hur utbildningarna på KTH fortsätter att utvecklas för att ständigt hålla hög kvalitet. Det visar sig också genom att KTH:s studenter är eftertraktade på den globala arbetsmarknaden.

Perspektivet- hur det är att var student i dag, hur dagens arbetsgivare fungerar, nya idéer om utvecklingen av våra utbildningar är inte bara vitaliserande – det är vitalt för KTH:s hela utveckling som lärosäte.