Digitalisering genomsyrar vardagen och KTH

Lagom till att ansökningstiden till vårterminen 2019 till KTH och andra lärosäten går ut den 15 oktober visas i en rapport var framtidens jobb kommer att finnas.

Den som läser till ingenjör lär bli eftertraktad på arbetsmarknaden efter avslutad examen. Det är föga överraskande men likväl glädjande att se att våra utbildningar som vanligt leder till arbete för individen som i sin tur genererar samhällsnytta.

Enligt Arbetsförmedlingen ligger ingenjörer inom elektronik samt inom bygg och anläggning och IT-tekniker på listan över de yrken som är lättast att få jobb inom på fem års sikt.

I samarbete med näringsliv och det omgivande samhället hålls våra utbildningar a jour med vad som efterfrågas på arbetsmarknaden och bredden ifråga om ämnesområden och innehåll.

Samma dag, vilket var en händelse som såg ut som en tanke, släpptes rapporten Svenskarna och internet från Internetstiftelsen. Den berättar om hur vi använder oss av tekniken och bland annat svarar på frågor som vem, när och hur man surfar, handlar, spelar och så vidare på nätet. De allra flesta mellan 12 och 45 år gör det via sin mobil och hemma hos hälften av befolkningen finns uppkopplade saker som till exempel klockor, kylskåp och bilar. En dag utan nätanvändning är mycket ovanlig dag för en överväldigande majoritet av befolkningen.

Digitaliseringen öppnar nya möjligheter inte bara för dem som läser och forskar utan även sättet som är möjligt att göra det på och sprida information om resultaten, testa applikationer och tillämpningar vilket är i linje med vår utvecklingsplan. ”KTH ska med sin kompetens på området vara ledande i digitalisering av utbildning, forskning, samverkan och verksamhetsstöd.”

I många av KTH:s utbildningar utnyttjas blandade utbildningsformer såväl traditionella direkta möten lärare student som internetbaserade hemuppgifter och digitalt undervisningsmaterial. I forskningen är digitaliseringen naturligt integrerad och ”data analytics” erbjuder nya sätt att analysera komplexa skeenden och skapa ny förståelse. Olika administrativa processer är digitaliserade eller på gång att bli det. Oavsett det läget så är det en absolut nödvändighet att ligga steget före inte minst när det gäller att förstå och utveckla digitala lösningar och artificiell intelligens som ger möjlighet till nytänkande samtidigt som en djup förankring i etiska frågeställningar är nödvändig.

Sedan KTH fått sitt fjärde ben -digitalisering, jämte jämställhet, hållbar utveckling och globala relationer, står vi stadigare än någonsin. Vi har en vicerektor, sedan ett år tillbaka, dedicerad att utveckla KTH:s roll inom just digitalisering.