Stor förväntan på ny minister

I förra veckan var jag på det årliga rektorsmötet i Steningevik,  ett samarrangemang mellan Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och Sveriges Universitets och Högskoleförbund (SUHF). Dragplåstret brukar vara ministern för högre utbildning och forskning som berättar om den politiska inriktningen för sektorn. I år bildades regeringen dagen före mötet och för många var nog namnet på den nya ministern okänt. Samtidigt var förväntan stor.

Matilda Ernkrans har liksom sina två föregångare inte tidigare erfarenhet av sektorn.

Ministerns förkunskaper och kompetens samt avsaknad av akademiska examina har varit föremål för diskussion. Intervjun i Vetandets värld, SR, möttes av en ström av kommentarer på de sociala medierna, där många var kritiska till att det återigen är en minister som inte avslutat grundexamen (https://sverigesradio.se/avsnitt/1222129 ).

Betyder det att högre utbildning och forskning är nedprioriterat av  den nya regeringen eller ska man tolka det som att politikerna hyser stor tillit till att vi 75 000 anställda och cirka 400 000 studenter driver och utvecklar sektorn på ett bra sätt?

En annan reflektion är att utbildningsdepartementet och posten för högre utbildning och forskning verkar vara en ingång för oprövade ministrar. Bland övriga ministrar i regeringen finns sådana som innehaft en rad andra ministerposter, så jag undrar varför just detta område inte anses behöva en person som har tidigare erfarenhet av att vara just minister. Samtidigt har vi nu fått en minister som är väl bevandrad i politik och riksdagens/utskottens arbete vilket antagligen är till fördel.

Någon längre presentation av synen på sektorn och framtiden blev det inte utan ministern höll ett kort middagstal.

Något annat var kanske inte att vänta eftersom det var hennes första dag på jobbet. Det var i mångt och mycket samma som den tidigare regeringen stått för och det mesta återfinns i regeringsförklaringen. Frågan om när arbetet med den nya forskningspropositionen drar igång besvarades inte.

Och kanske blir det en utbildnings- och forskningsproposition som Styr – och resursutredningen, troligtvis kommer förespråka. STRUT:en lämnas över till ministern den 1 februari.

Under mötet på Steningevik fick vi en hel del information från tjänstemännen på utbildningsdepartementet bland annat rörande budgeten för statliga myndigheter i allmänhet och lärosätena i synnerhet. En ny budgetprocess påbörjas direkt och det är troligt att vi får se en vårändringsbudget den 15 april med större ändringar än det brukar vara vid denna tid på året. Dock tror jag att de stora dragen snarare kommer återfinnas i höstbudgeten.