Kraften i att ha och hitta förebilder

Den 8 mars varje år uppstår ett koncentrat av jämställdhetsdiskussioner, analyser och evenemang. Det är alltid glädjande att se – även om det kan ge en dyster bild av hur det är ställt med jämställdheten. Det tar sådan tid och är långt kvar – trots att många tycks tämligen eniga om att jämställdhet är en fråga om kvalitet och på så sätt avgörande för svensk konkurrenskraft.

Det framgår bland annat av rapporten Teknisk obalans? från IVA, Teknikföretagen och Sveriges Ingenjörer.

KTH arbetar, liksom många andra, året om med dessa frågor. Frågor som till exempel Hur får vi fler tjejer att vilja bli ingenjörer? Hur gör vi de akademiska karriärvägarna attraktiva? Eller hur skapar vi en jämställd organisation och en ur den aspekten fungerande arbetmiljö? En trygg miljö är avgörande för att kunna ta till vara alla talanger – män som kvinnor.

Insatserna och idéerna är många. Men jag återkommer gärna till detta med förebilder – det vill säga bilden av dem som går före. För det är alltid någon som måste börja och någon eller några andra som följer efter. Till exempel bara detta att det går att läsa om förebilderna på Wikipedia.

Karolinska Institutet, Malmö universitet och KTH har valt att gå före genom att lansera ett forsknings-och samverkansprojekt med syfte att motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. Tanken är att vi som kunskapsinstitutioner, och här även arbetsgivare, vet hur man bygger och samlar in relevant kunskap för att kartlägga dessa frågor i form av förekomst, orsaker och konsekvenser inom hela akademin och inom alla kategorier- lärare, forskare, studenter, administrativ personal med flera. Någon konstaterade under det inledande seminariet att tre decennier av policies och utbildning uppenbarligen inte räcker för att på allvar överbrygga klyftan mellan att veta och agera. Men ju mer heltäckande och korrekt bild vi har av hur det ser ut på våra lärosäten – desto mer riktat kan vi förändra det som är ruttet och skevt. En internationell högkvalitativ utbildnings- och forskningsmiljö som KTH:s behöver lika och goda villkor, då kommer studie- och arbetsmiljön vara än mer attraktiv och kreativ.

Apropå förebilder så tänker jag på artisten Robyn som tillsammans med KTH startade Teklafestivalen för att inspirera och uppmuntra unga tjejer att utforska teknik tillsammans med kvinnliga förebilder för fyra år sedan. I år gick festivalen på export!

Tillsammans med Svenska institutet och Sveriges ambassad lanserades festivalen internationellt i Washington DC i dagarna två. Se inslag från festivalen här.

Tack alla ni som går före!