När gamla mönster spökar

Häromveckan var en person jag känner på anställningsintervju. Personen i fråga har doktorerat och har goda referenser och betyg. Men kom ändå inte frågan om huruvida hon tänkt skaffa fler barn och hur tillsynen av hennes barn fungerade? Hade hennes man fått samma frågor?

Detta är inte bara olagligt. Det är hårresande anno 2019. Trots diskriminerings- och arbetsmiljölagstiftning förekommer det här tydligen. Jag blev både förvånad, störd och kände mig en aning blåögd när jag varit tämligen övertygad om att detta hörde till det förflutna.

Bristen på såväl yrkeserfarna som nyutexaminerade ingenjörer är stor enligt arbetsgivarna i SCB:s senaste Arbetskraftsbarometer från december även om detta i sig kan diskuteras och har varit en omtvistad fråga de senaste åren (se debattartikel i SvD från 2016) .

I rapport efter rapport diskuteras också vikten av och nödvändigheten i att både kvinnor och män formar den tekniska utvecklingen och ingenjörsrollen.

Arbetsmarknaden skriker efter kompetens, så vad har då kön med saken att göra? Det är kanske inte i det stora och uppenbara utan snarare i de viktiga men försåtliga detaljerna som diskriminering kan ske.

Det är lätt att bli uppgiven, men jag ser det här snarare som ytterligare ett tecken på hur viktigt det är att ständigt diskutera dessa frågor.

Som ett led i detta har vi på KTH en särskild arbetsmiljösatsning sedan 2018 mot trakasserier, kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier.

Mänskligt samspel och samvaro kan på en arbetsplats vara vanskligt. Samtidigt som det är så enkelt.

Alla, kvinnor och män, studenter och professorer, ska kunna känna sig fullständigt trygga i att de får vara som de är – i synnerhet när någon är i beroendeställning till någon annan – för sin framtida karriär och vardagliga sinnesro.

Konsekvenserna kan bli, förutom att det strider mot vår egen etiska policy och är lagvidrigt vilket regleras i bland annat arbetsmiljölagstiftningen och diskrimineringslagen förödande.

Risken finns att vi går miste om talang och kompetens, men det är den enskildes okränkbarhet som är avgörande för en sund arbetsmiljö och en attraktiv arbetsplats.

Att som i exemplet ovan det etableras redan vid en anställningsintervju är minst sagt oroväckande.