Inspirerande lekfullhet i amerikansk forskning

Förra veckan var jag på Massachusetts Institute of Technology, MIT, i Boston med anledning av vårt samarbete. Lekfullheten, våghalsigheten kring små och stora forskningsfrågor var otroligt inspirerande. Där fanns ingen gräns för vilka frågor forskningen kan ställa eller vad den kan åtadkomma.

Men det svenska forskningsklimatet ser annorlunda ut. En del i styr- och resursutredningen, STRUT, handlar om höjda basanslag. Idag är mindre än 40 procent av den forskning som bedrivs på KTH stödd av basanslaget  -det vill säga anslaget för forskning och forskarutbildning.

I hög grad styrs således forskningen av de externa medel som forskarna söker och erhåller i konkurrens. Å ena sidan är KTH:s forskare mycket framgångsrika, å andra sidan reflekterar jag ibland över om det finns tid och kraft för att ägna sig åt fördjupade och visionära frågeställningar.

Djärva och helt nya forskningsidéer lyckas ibland inte attrahera externa anslag eftersom mycket av den forskningen styrs av – inte allt för sällan politiska åsikter –  om vad som ska beforskas. Särskilt inom nya områden kan det vara nödvändigt att kunna ägna tid åt teoribildning av mer grundläggande karaktär.

Jag slås av att flera internationellt högt rankade universitet i kraft av sina goda resurser lyckas erbjuda sina forskare just det utrymmet för visionär forskning som inte här och nu har en samhällsnytta. Finansieringen är en del, en annan del handlar om det svenska forskningsklimatet där vi kanske av tradition är mer metodiska än våghalsiga. Båda delarna behövs och förstärker varandra.

Den mer visionära forskningen leder också till samhällsnytta  – bara lite längre fram. Vi behöver ett finansieringssystem som är långsiktigt hållbart och som skapar  lugn och ro. Då kan fler nya och spännande tankar och idéer frigöras.