Att möta världen utanför KTH

Internationella nätverk är en delmängd i att vara konkurrenskraftig som universitet. Det är dessutom en del i att slå vakt om den globala akademiska miljön, som i sin tur bidrar till att vara en garant för en kunskapsdriven utveckling.

Genom att möta andra universitet, egentligen oavsett var utanför KTH, vidmakthålls relationer och nya kontakter knyts inom utbildning, forskning eller samverkan.

South Africa-Sweden University Forum (SASUF), som jag deltog i förra veckan, är ett sätt att möta andra universitet och lära om deras förutsättningar och värden.

SASUF är ett STINT-finansierat projekt som startade 2017. I år består nätverket av 13 svenska och 23 sydafrikanska universitet (https://sasuf.org/ ). ”South Africa-Sweden Research and Innovation Week”var i år indelad sex olika teman med Agenda 2030 och de 17 SDG-målen i fokus. Tanken att inspirera till gemensamma forskningsprojekt med innovationsmöjligheter (https://sasuf.sched.com/). Forumet arrangerades på Stellenbosch University och hade närmare 500 deltagare varav ungefär hälften från Sverige.

Den viktigaste delen handlade om matchmaking mellan svenska och sydafrikanska forskare där diskussioner om gemensamma projekt var i fokus. Trots att Sverige och Sydafrika rent geografiskt ligger mycket långt ifrån varandra delar vi samma samhällsutmaningar även om våra förutsättningar att bidra till lösningar ser lite olika ut..

En gemensam akademisk värdegrund över hela världen sätter kunskapen i fokus i stället för att låta ett allmänt tyckande ta plats. För oss på KTH blir utbyten av studenter och lärare/forskare en möjlighet att lära nytt samt att dela med oss av KTH:s utbildning och forskning.

Minst lika viktigt är samverkan mellan lärosäten och att ha ett aktivt nationellt och internationellt samhällsengagemang. Det kan ske i samproduktion av ny kunskap mellan universitet, näringsliv, privata organisationer samt offentlig sektor vilket ger riktig samhällsnytta. Nästa år äger SASUF-mötet rum i Uppsala då planerar vi att också bjuda in näringsliv och offentlig sektor till möten med forskarna.

Inom ramen för SASUF diskuterades hur mobilitet ska utvecklas utan långa resor. Det handlar om digitala lösningar som blir så attraktiva att resandet minskar. För hur som helst är det ett långt stycke mellan Sverige och Sydafrika.