Samarbete förenar nytta, nöje och nödvändighet

”Vill du gå snabbt – gå ensam. Vill du gå långt – gå tillsammans” är ett bra citat. Det speglar på ett enkelt sätt nyttan, nöjet och nödvändigheten med goda samarbeten.

Jag använde det i min installationsföreläsning som rektor och innebörden tycks bli allt mer relevant när det gäller universitetens förmåga att möta den globala konkurrensen.

Tillsammans har KTH, Karolinska Institutet och Stockholms universitet startat universitetsalliansen Stockholm trio. Vi undertecknade överenskommelsen den 27 maj. Den innebär i korthet att vi ska stärka och korsbefrukta varandra genom ett ökat samarbete på i stort sett alla nivåer.

De forskningsfrågor, eller samhällsutmaningar som de ofta kallas, är i dag så komplexa att en kompetens inte räcker till. Att genom samarbete få fler dimensioner i sitt tänkande, nya perspektiv som tillför nya aspekter på vägen mot att utveckla innovationer och lösningar är avgörande – och dessutom mycket roligare om jag får säga det själv.

Systematiska samarbeten mellan lärosäten har alltid funnits genom historien, men idag är det definitivt såväl en framgångsfaktor som bas för att förfina tvärvetenskaplig forskning. Samverkan är ju förutom forskning och utbildning kärnan i ett universitets verksamhet och kunskap är till sin natur såväl gränslös som delbar.

Stockholm trio är inte bara ett sätt att öka vårt genomslag internationellt, det kommer också att gynna utbytet mellan till exempel lärare, studenter, forskare och administrativ personal till vardags på de olika lärosätena.

För tredje året i rad har KTH tillsammans med Chalmers och Handelshögskolan i Stockholm fått högsta betyg i Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, Stint:s årliga mätning av svenska lärosätens internationaliseringsgrad. När det gäller globala relationer är givetvis samarbeten och samverkan också av stor betydelse. Studentmobilitet och internationella sampubliceringar är några av de aspekter som de bedöms och som ska spegla hur internationella lärosätena är.

Vi ska heller inte glömma den interna samverkan; den där vi tillsammans utvecklar KTH genom att utbyta och dela idéer. Genom respekt, tillit och öppenhet blir KTH ett än mer attraktivt universitet för studenter och medarbetare.