Utblick ger inblick

Under en delegationsresa till Indien fick jag möta av ett mångfacetterat och gigantiskt land med många utmaningar framför sig. Men också ett land som storsatsar på högre utbildning och forskning som KTH kan lära sig mycket av.

Indien är ett av de länder i världen där KTH sedan många år har en rad olika samarbeten inom utbildning och forskning. Indien är ett stort land som under senare år visat mycket stark tillväxt. För KTH kom flest nya studenter höstterminen 2019 från Indien.

 I förra veckan skrev jag och rektor för IIT Madras på ett avtal som innebär att detta universitet blir nummer sex av våra globala strategiska universitetspartner. Indien utbildar många ingenjörer inom alla områden och det pågår forskning som är av intresse för KTH. Inom innovationer är man från indisk sida intresserad av ta del av de framgångar som Sverige har samtidigt som de själva är bra på innovationer.

Indien är som land mångfacetterat, till exempel finns 22 officiella språk. Det är ett land som å ena sidan har många som lever i enormt välstånd medan många å andra sidan lever under svåra förhållanden. Under resan som var parallell med ett svenskt statsbesök fick jag en skymt av de enorma utmaningar som Indien har att hantera.

Arbetet för hållbar utveckling är självklart prioriterat i Indien. Luftföroreningarna är stora i flera storstäder, så till den grad att bland annat skolor stängdes i New Delhi för några veckor sedan. Att luften är så dålig beror en kombination av äldre metoder som att bränna grönsaksavfall direkt på åkrarna, koleldning samt många transporter med bil och moped. Jag såg en kampanj för ökat deltagande av kvinnor i yrkeslivet. Avfallshanteringen har stor utvecklingspotential, cirka tvåtredjedelar av allt plastavfall som flyter runt i världshaven kommer från några av de stora floderna i Indien och Kina. Att lösa så många komplexa frågor; från fattigdom, bristande jämställdhet och mångfald till transporter och avfall är ett omfattande uppdrag.

Här kan KTH verkligen via våra många indiska samarbetspartner både bidra och dra nytta. Det är inte så enkelt som att KTH har lösningarna som vi sedan implementerar i Indien. Det handlar istället om ett ömsesidigt utbyte av tankar och idéer där vi från KTH och Sverige kan få syn på nya sätt att tänka samt få möjlighet att reflektera över vilka frågor som behöver prioriteras i de många saker som Indien vill förändra.

Vissa av KTH:s globala relationer syftar till att vi vill vara nära de allra främsta universiteten i världen, andra handlar om att kunna vara med och bidra på den resa ett universitet eller ett land gör. Båda typerna av relationer är viktiga och det handlar om allt från studentutbyten, forskningssamarbeten samt industriell samverkan och innovationer.

Indien erbjuder båda typerna av relationer; landet ligger långt framme inom vissa forskningsområden och har många mycket framgångsrika studenter. Samtidigt finns ett enormt behov att utveckla nya lösningar och svar på komplicerade frågor. Det ger KTH goda möjligheter fortsätta att fördjupa relationerna med Indien i allmänhet och IIT Madras i synnerhet.