Om konsten att driva kvalitet

Nytt år, nytt decennium och nya möjligheter. Här kommer ett litet axplock av spännande händelser under 2020, som genererar ny kunskap och utvecklar KTH på kort och lång sikt.

Kommande veckan går terminen och verksamheten igång för fullt och jag välkomnar synen av ett välfyllt campus igen. Att KTH:s centrum för cyberförsvar nu invigs och samarbetet med Försvarsmakten ytterligare tar form känns angeläget.

Det ska bli väldigt spännande att se vår stora forskningssatsning på digitalisering, KTH Digital Futures, ta än mer fart. Med hjälp av vår forsknings bredd, spännvidd och spets vill vi ta ett stort ansvar i utvecklingen av digitaliseringen inom samhällets alla sektorer.

I april ser jag verkligen fram emot konferensen THE Innovation and Impact Summit 2020 den 22-24 april där KTH står för värdskapet. Frågor som är högrelevanta för vår framtid kommer att ventileras och diskuteras med fokus på innovationer och bland annat deras roll för att främja en hållbar utveckling.

Att ständigt leta, mäta och förbättra kvaliteten i det vi gör är stimulerande och stärker KTH. Kvalitet blir i många fall väldigt konkret och tydligt – inte bara ett ord som låter bra.

När det våras, sannolikt i mars, kommer resultatet av UKÄ:s granskning av KTH:s system för granskning av kvalitet av utbildning.  Efter denna inhemska genomlysning av utbildningen flyttas fokus till vår forskning som ska kvalitetsgranskas genom vår tredje RAE, Research Assessment Exercise 2020.  Med hjälp av inspel från internationella toppforskare, experter samt självvärderingar ska vår forskning  synas och speglas vilket kommer att driva kvaliteten. Där ser jag fram emot att få ta del av experternas förslag till åtgärder för ökad kvalitet och möjligheter till förnyelse.

Ytterligare något att se fram emot under året är KTH:s deltagande i Expo 2020 som drar igång i oktober. Världsutställningen arrangeras i Dubai och mottot är ”Connecting minds, creating the future.”

Men kanske lika viktigt för kvaliteten, som händelserna i listan ovan, är det arbete som utförs varje dag inom hela KTH.

Jag hoppas att ni liksom jag ser fram emot det nya årets alla möjligheter.