Hoppa till innehåll

Fokus på utbildning i svår situation

KTH:s uppdrag är utbildning och forskning. Vi håller fast vid det så långt möjligt trots covid-19. Vi ska ge våra studenter den undervisning och utbildning de har rätt till– även om det inte blir som vi är vana.

KTH övergår nu till digital undervisning i största möjliga utsträckning. Det är en stor omställning så det kommer vara alternativa lösningar av olika slag som gäller. Det gäller att minska smittspridningen genom att undvika att samla stora grupper av människor. I dagsläget måste alla hjälpas åt att skydda särskilt känsliga personer för att därmed minska belastningen i sjukvården.

Unika situationer kräver unika lösningar. För att minska smittspridningen och den oro många av oss känner kommer användningen av vår tillgängliga teknik att öka rejält.  Digitaliseringen och användandet av digitala hjälpmedel är ju egentligen inget nytt. Men genom pandemin ökar tempot och omfattningen. Många av verktygen har funnits inom räckhåll och använts, men nu är det skarpt läge och KTH:s personal har arbetat dygnet runt senaste tiden för att skala upp användningen.

En samordningsgrupp som består av KTH:s krisgrupp samt av mig som är myndighetschef, prorektor, universitetsdirektör och skolchefer är tillsatt. Gruppen arbetar med och lyfter frågor som måste hanteras direkt och sådana som är av mer långsiktig art där vi planerar för olika scenarier.

För egen del har, säkert i likhet med många andra, oron delvis ersatts av en vilja att hitta lösningar. Men jag tror att vi måste utrusta oss med tålamod i denna akuta situation och omställning. Läget förändra snabbt så följ den senaste informationen om vad som gäller på KTH här https://intra.kth.se/aktuellt/nyheter/angaende-det-nya-coronaviruset-covid-19-1.953573 .

Att inte kunna överblicka helheten och se konsekvenserna i såväl det lilla som det stora sammanhanget är svårt. Att helt enkelt inte veta. Men jag är övertygad om att vi med teknikens, vetenskapens och medmänsklighetens hjälp tar oss igenom detta.