Hoppa till innehåll

Kriser kräver kreativitet

Att tänka kort och långt parallellt är en utmaning i alla kriser. Inte bara att hitta direkta lösningar på akuta problem utan även att tänka framåt när kris och distansundervisning blivit det nya normala.

Ur-hand-i-mun rent organisatoriskt tycks vi i stort sett ha kommit förbi, även om många små och stora frågor återstår. Vi har en fungerande distansundervisning på det hela taget och vår prio på att studenterna ska få sin utbildning lever vi, med viss reservation, upp till.

Det uppstår dock nya frågor i kölvattnet av ändrade arbetssätt. Många är de som fått lägga ordinarie såväl arbetsuppgifter som arbetstider åt sidan. Här vill jag passa på tacka alla, inte minst personalen på e-lärande. Läs här om hur de lyckades.  Självklart vill jag också tacka alla våra fantastiska lärare som arbetat hårt för att hitta lösningar.

För stora organisationer och myndigheter med lång planeringshorisont och långa ledtider krävs möjligheter att bli mer snabbfotade. Inte minst när det gäller utbildningen.

Samtidigt kommer flera initiativ kring forskning som på olika sätt kan bidra med kunskap och eller tester riktat mot corona och covid-19. Läs mer om utvecklandet av nya test-och analysmetoder. Andra initiativ handlar om material och utrustning till sjukhus. Det visar på en förmåga till fokus och kreativitet som är härlig att se.

Mitt i stormen kommer även ett behov att på längre sikt se hur KTH kan bidra med utbildning. Det kom, via SUHF, en enkät från utbildningsdepartementet.  Frågan var vilka utökade uppdrag vi och andra lärosäten i Sverige eventuellt skulle kunna ta på sig för att bistå i den kritiska ekonomiska situation Sverige riskerar hamna i som en följd av covid-19. Det handlar alltså bland annat om att kunna leverera kurser- och programutbildningar på distans snabbt till fler och i större skala, under sommaren och hösten.

Vi kommer givetvis göra vårt bästa – även om ökad tydlighet kring eventuell utökad finansiering vore bra. KTH inventerar existerande program och kurser som i första hand under hösten skulle kunna ges som distansutbildning och de kurser som läggs om till digitala skulle kunna återanvändas för andra grupper.