Hoppa till innehåll

Forskning utan ansvar förlorar alla på

De senaste veckorna har medierna fyllts av reportage och debattinlägg kopplade till corona-krisen. Många forskare är engagerade och samarbetar för att hitta svar och lösningar. Det visar på forskarsamhällets förmåga att både att ställa upp och att ställa om.

Den akademiska friheten innebär att forskaren äger rätten att formulera sin forskningsfråga samt att fritt publicera denna. Men med detta följer också det minst lika viktiga akademiska ansvaret – ett ansvar som innefattar många saker. Här är några av dem:

  • Noggrannhet i forskningens genomförande
  • Validera och säkerställa att resultaten håller
  • Öppenhet för att kritiskt diskutera resultaten

Redan innan material skickas in till tidskrifter måste man som forskare ha gjort detta. Naturvetenskaplig och teknisk forskning har som inneboende krav att den experimentella delen ska vara så tydlig att andra ska kunna upprepa försöken och få samma resultat. Det är med andra ord ett rigoröst hantverk som borgar för att högkvalitativa forskningsrön når forskarsamfundet och är till nytta för samhällsutvecklingen.

I ivern att nå ut och driva en viss linje verkar det tyvärr som om testandet av hypoteser och granskandet av resultat ibland hoppas över. Tendensen är något som känns igen vid andra kriser vilket bland annat framgår av en artikel i helgen.

Pågår någon slags tävling? Självklart är behovet av ny kunskap enormt i allt från modeller att förutspå smittspridning till att så småningom få fram ett vaccin mot covid-19. Det mest utmanande med det vi nu upplever är det faktum att det finns så få svar på de många frågor vi alla har. Frestelsen och viljan att hitta svar är kanske större än att säkra forskningens kvalitet. Det är allvarligt.

Forskningens trovärdighet och tilltron till universitet och högskolor kan därmed sättas i gungning.

Högkvalitativ forskning kräver noggrannhet i alla delar och leder till forskning som kommer samhället till nytta. Den akademiska miljön vid ett framstående lärosäte förutsätter att forskningen är av hög kvalitet. Det leder till en attraktiv miljö som lockar nya talanger.

Utan ansvar finns heller ingen frihet.