Om tiden, tekniken och tilliten

När blir allt som vanligt igen? När är det här över? Det är frågor de flesta ställer sig och som jag som rektor får nästan dagligen. Givet situationen är de omöjliga att svara på, men jag gör ett försök.

För våra studenter gäller vår numera väl utbyggda distansutbildning fram till sommaren. Det vi lägger särskilt fokus på nu är att också hålla fungerande och rättssäkra digitala examinationer.

För personalen gäller att vi följer Folkhälsomyndighetens  och regeringens rekommendationer för att minska smittspridningen och därmed arbetar de allra flesta hemifrån. I den stund dessa ändras kommer arbetsdagarna bli mera som vanlig jobbvardag igen. Men med en ökad medvetenhet om att vi med teknikens hjälp verkligen kan hålla konferenser, möten och arbeta med stora avstånd mellan oss.

Analyser och utvärderingar lär följa när vi kommer ut på andra sidan. Då kommer vi för KTH:s del bland annat kunna konstatera att vi genom stora arbetsinsatser, som jag tidigare nämnt, stadigt gått mot målet att bli ett ledande lärosäte inom e-lärande. Utvecklingen av vår digitala lärmiljö har tvingats ta sjumilakliv på mycket kort tid och det är något som kommer gagna oss även på längre sikt.

Sannolikt kommer KTH:s utbildning därmed ha två stadiga ben att stå på – där det ena är utbildning irl och det andra i digital miljö. Tanken är att båda framgent på ett än tydligare sätt kommer att komplettera och stärka varandra.

Under tiden handlar det dock om att stå ut och kämpa på.  Och glädjas åt att de initiativ som tas och den forskning som görs kommer att göra stor nytta i kampen mot corona.
Det försöker jag göra.