Hoppa till innehåll

Om konsten att fatta beslut

Ett svart-vitt tänkande är sällan en framkomlig väg för forskning – även om det kan vara nog så lockande. Att fatta beslut om saker som inträffar i närtid är betydligt enklare än att titta framåt hösten och försöka spå hur saker och ting ska utveckla sig. Samtidighet – eller att hålla flera spår i huvudet parallellt kan vara avgörande i en osäker tid.

Att som forskare väga å ena sidan mot å andra sidan kräver tålamod och ibland även mod.  Att fatta beslut om en oklar framtid, där alla fakta inte är på bordet, är en utmaning. Jag har ibland funderat över vilka varianter det finns. Här är några:

Ett sätt är den som går under benämningen fort och fel där det kan te sig viktigare att bestämma något oavsett hur vettigt beslutet kan verka vid närmare eftertanke.
En annan är att leka död fågel och därmed fatta beslut genom att inte fatta beslut och låta saker och ting passera – eller som man kanske kan se det – att vänta ut dem.
En tredje är den som handlar om just samtidighet där timing är en viktig komponent i beslutsfattandet.

KTH:s inriktning är att vi öppnar som vanligt till hösten, det vill säga till period 1 ht 2020. Men att fatta beslut i detta läge är inte enkelt och behovet av samtidighet är stort.

Vidare är KTH som internationellt lärosäte påverkat av det globala läget i pandemins spår. Kommer utbytesstudier vara möjliga även om vi öppnar som vanligt? Det är i högsta grad troligt att eftersläpningar av olika länders strategier under pandemin kommer påverka KTH. Vi kommer även vara i ett läge där smittan finns kvar under lång tid vilket betyder att det nya normalläget inte är det gamla.

Ett intressant debattinlägg kom häromdagen från Statens medicinsk-etiska råd som presenterar åtta värden och principer för beslutsfattande inom ett etiskt ramverk. Flera av principerna kan även utgöra en vägledning för beslutsfattande i allmänhet, inte minst i det läge vi är i nu.

Jag hoppas att de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten i slutet av maj eller i början av juni är tydliga och relevanta för universitet och högskolor.