Hoppa till innehåll

Ny termin med nya utmaningar

Att gå upp i backen på KTH Campus de första dagarna på höstterminen är som vanligt väldigt roligt. THS mottagning av våra nya studenter är i full gång. Samtidigt signalerar skyltar och plexiglas i receptioner att ingenting är som vanligt. Varmt välkomna till en ny termin där KTH vill bygga ett långsiktigt hållbart arbetssätt genom att kombinera digital och fysisk närvaro.

Under våren ställdes vi plötsligt inför en helt ny situation och fick ställa om verksamheten på mycket kort tid. Många arbetade extremt hårt för att lösa det, merparten av våra studenter och personal fick en ny verklighet att förhålla sig till med studier och arbete på distans. Många hoppades nog, liksom jag, att till hösten skulle allt bli som vanligt igen och när regeringens beslut om att öppna universitet och högskolor igen kom kunde vi andas ut. Men så är det ännu inte riktigt, även om utvecklingen i Sverige i dagsläget är betydligt ljusare.

Det finns många som tror sig sitta inne med just den rätta lösningen för att förhindra smittspridning. Dagligen översköljs vi av kloka råd och synpunkter. KTH gör de anpassningar som passar just KTH utifrån Folkhälsomyndighetens (FMH) rekommendationer. KTH är ett universitet med alldeles särskild verksamhet. Det som passar en annan statlig myndighet eller ett företag passar helt enkelt inte för ett universitet. Som exempel kan vi ta ett av våra huvuduppdrag nämligen utbildning. Just nu pågår mottagningsveckorna för cirka 3500 nya studenter. Många är helt nya för universitetsstudier och vi behöver ge alla våra nya studenter de allra bästa förutsättningarna att komma igång med studierna samtidigt som vi ser till att just KTH:s verksamhet inte bidrar till en ökad smittspridning.

När FHM den 30 juli gick ut med uppmaningen att fortsätta med att arbeta hemma så påminde de samtidigt om att det är arbetsgivaren som tillsammans med den anställde avgör om hemarbete är möjligt. Den största oron just nu enligt FHM är inte smittspridningen i sig, som håller sig på en låg och stabil nivå, utan vad som händer med smittspridningen när många vänder tillbaka till skolor och arbetsplatser. Främst är det trängsel i kollektivtrafiken som oroar. Stora folksamlingar som vid till exempel fester är ett annat orosmoment. Det individuella ansvaret att hålla avstånd och en god handhygien är otroligt viktigt.

Ännu viktigare var att FHM påminde om de allvarliga konsekvenser som kan uppstå i spåren av att vara isolerad hemma längre perioder utan möjlighet att möta arbets- eller studiekamrater. För att minimera just dessa konsekvenser så planlägger KTH:s chefer tillsammans med sina medarbetare den fysiska respektive digital närvaron på arbetsplatsen för alla medarbetarna. Verksamheten ska också planeras så att resor i högtrafik undviks i möjligaste mån samt att undvika att hela arbetsstyrkan är på plats samtidigt.

För KTH:s studenter är läget så att det blir en blandning av fysiska och digitala undervisningsmoment. Prioritering av en högre grad fysisk närvaro gäller särskilt nybörjarna samt nya internationella och nationella studenter på masternivå. Stor omsorg är lagd vid att laborationer ska kunna genomföras utan risk för smittspridning.

Jag är övertygad om att vi med gemensamma krafter kommer att ta oss igenom den här perioden och hitta vägar framåt. Det kommer inte bli enkelt, men det kommer att gå. Förhoppningsvis leder det också till nya lärdomar, insikter och avgörande forskning. På köpet tar vi ett raskt kliv framåt i optimering av digitala lösningar och får kanske även en duvning i konsten att debattera.