Hoppa till innehåll

Diversifiera mera

Frågan om diversifierade uppgifter för Sveriges lärosäten är ständigt aktuell, inte minst för KTH, även om det varit alltför tyst om detta de senaste åren. Att tro att Sveriges kunskapsnivå och konkurrenskraft skulle öka om vi hade ett universitet i varenda buske är fel tänkt.

Inte minst har de senaste månadernas erfarenhet med digital undervisning visat att närheten till högre utbildning inte bara är fysisk. Med nätbaserad utbildning blir det ännu mer uppenbart att du som bor i Gullspång inte behöver ett lokalt lärosäte för att studera eller lockas till att studera.

I stället kan du gå på KTH, som den som nu har valt att gå tekniskt basår mot högskoleingenjör kan göra där utbildningen sker digitalt med  campusträffar. Många vill heller inte ge sig i kast med högre studier där de bor utan kanske hellre vill flytta helt i linje med den ökande urbaniseringen och gärna ha en examen från ett lärosäte vars varumärke är välkänt nationellt och internationellt.

Låt istället de större universiteten än mer utveckla sin specifika kompetens och ytterligare vässa sin spets även i fråga om forskning som bland annat belystes i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Med digitaliseringen och nätbaserad utbildning kommer högskolelandskapet förändras radikalt under de närmaste åren. Kanske är det trots allt bättre att koncentrera kompetensen på färre händer, men ha fler regionala och lokala campus? Campus Gotland som fick en rejäl skjuts sedan det kom att ligga under Uppsala universitet är ett såväl gott som talande exempel.

Det krävs också viss volym på ett lärosäte för att uppnå en tillräckligt stor kritisk massa som i sin tur är nödvändig för att driva och utveckla utbildning och forskning av hög kvalitet. Samtidigt måste alla svenska lärosäten fundera över sin profil och styrka, eller sitt erbjudande, för att fortsätta att vara attraktiva. För varför läsa digitalt på ett svenskt lärosäte, när hela världen är öppen för nätbaserat lärande?

Jag är glad över erfarenheterna från mina sex år som rektor vid Högskolan i Skövde. Det har vidgat mina perspektiv och ”Stockholmsblicken” på universitet och högskolor har nyanserats rejält.

Det behövs utbildade människor i hela Sverige, men det är  inte så enkelt att en lokalt placerad högskola eller ett universitetscampus gör att fler vill bosätta sig där. Det är betydligt fler parametrar som styr var människor väljer att leva och bo.