Hoppa till innehåll

Idéerna som förändrar

Problemlösning i kombination med påhittighet. Det är grunden för KTH:s starka innovationsklimat där nya tankar och tillämpningar avlöser varandra.

Sverige ligger oftast bland topp tre på listor över innovationsländer i världen och förutsättningar för att fortsätta vara ledande ser goda ut. Innovationer börjar oftast med en vilja att förändra och förbättra. Fantasi är nog en annan viktig ingrediens.  Forskning som gör nytta ytterligare en.

En lång tradition av problemlösning har byggt upp det svenska samhället genom närhet till och samarbete med industrin. Att tala om Sverige som ett ingenjörsland tycker jag är en ren komplimang i sammanhanget, men en annan avgörande ingrediens är ett demokratiskt system och den akademiska friheten.

Rätten att fritt välja och att fritt få presentera sina resultat – utan att riskera hot och hat genom en allmän brutalisering av debatten som aktualiserats de senaste veckorna och som bland annat uppmärksammades i en debattartikel är helt avgörande för att våga tänka nya tankar och våga låta en idé växa sig stark.

Det är glädjande att se att driv och lust till goda idéer och att innovera mera är starka på KTH mycket tacka vare det arbete KTH Innovation gör för att stötta och stärka goda idéer och personerna bakom.  Därför är det också  av stor vikt att regler och ramverk  på bästa sätt understödjer och därmed tar tillvara denna kompetens  och där ser jag med oro på några av de slutsatser som kommit fram i den statliga innovationsutredningen. Läs mer om detta i debattartikeln från tidigare i år i DI som jag och fyra andra rektorer står bakom.

Att ytterligare integrera innovationstänkande i forskning och utbildning kan gynna vårt redan starka innovationsklimat där teori och tillämpning ska vara lika självklara och värderade kompetenser.

Ett stort, spännande och inspirerande steg mot detta är vårt nyligen instiftade innovationspris KTH Innovation Award som gjorts möjligt genom donationer. Tanken är att årligen lyfta entreprenörer som tar sig an utmaningar, vågar bryta ny mark och bidrar till en bättre framtid.

Problemlösning och påhittighet i skön förening, som sagt. Tack för det!