Hoppa till innehåll

Att hålla balansen i distansen

Ibland häpnar jag över att vi nu levt ett helt år i pandemins skugga. Ett år av omställning, nya lösningar, inställda möten och ovisshet. Trots det visar vår årsredovisning för 2020 i reda siffror att KTH:s klarat sig väl och att vi lyckats hålla balansen i distansen.

Antalet som ville studera på KTH i första hand och som sökte sig till våra olika utbildningar ökade från 5 706 till 6 327. De mest attraktiva utbildningarna var som vanligt arkitekt, civilingenjör inom datateknik, industriell ekonomi och teknisk fysik. Vår nya civilingenjörsutbildning i teknisk matematik var också väldigt populär. Våra engelska master och magisterprogram lockade också många sökande och ökade i jämförelse med året innan. Utbytesverksamheten har av förklarliga skäl dock påverkats mycket negativt och många som planerat för att studera på bortaplan tvingades tänka om.

Antal studenter som tagit ut en examen ligger på ungefär samma nivå som året innan. Bland de civilingenjörer som examinerades hade andelen kvinnor ökat något från 35 till 37 procent. Bland arkitekterna med en övervikt kvinnor syns en liten rörelse åt andra hållet, från 57 procent kvinnor året innan till 55 procent 2020. Det är små förändringar, men tål ändå att uppmärksammas eftersom de visar att vi är på rätt spår i strävan efter att KTH ska vara tillgängligt för alla.

I mars för nästan exakt ett år sedan ställde vi om all vår utbildning till distans och började därmed också resan mot en alltmer digitaliserad utbildningsmiljö. Men vi kommer aldrig att ersätta den fysiska närvaron, närheten och mötena på våra campus helt med digitala dito. Utan genom att kombinera det bästa av två världar bygger vi framtidens lärande.

Jag scrollar vidare i vår knappt 100-sidiga årsredovisning. Extern finansiering till forskningen har minskat och anslag har inte kunnat användas till fullo eftersom omställningen till digital utbildning till viss del tagit lärarnas tid och fokus från forskningen. Samtidigt har resurser tillkommit till viktig corona-forskning där KTH lyckats väldigt väl. Inte utan stolthet kan jag konstatera att KTH kan mobilisera sin forskning snabbt och effektivt.

Att inte kunna träffa sina kursare eller sina arbetskamrater under ett år kan tära en del och bristen på kontakt är tröttsam för många. Trots detta har vi levererat och jag ser fram emot kommande terminer och år av utveckling och nya möten.