Hoppa till innehåll

Jämställdhet en självklarhet för ett modernt universitet

KTH:s ingenjörsutbildningar förändras hela tiden för att matcha såväl omvärld som arbetsmarknad. Att kunskap inom exempelvis jämställdhet och hållbar utveckling ingår i vissa utbildningsmoment är en självklarhet för ett modernt universitet – som utbildar för framtiden.

I förra veckan publicerades en artikel på vår webb https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/all-kth-utbildning-far-jamstalldhet-pa-schemat-1.1055621 och en del av reaktionerna förvånade mig. Men så tänkte jag att de snarare ska tas som intäkt för hur viktigt det är att driva dessa frågor – som i grunden handlar om demokrati och rättvisa.

Att alla ska ha lika förutsättningar att söka och efter antagning även studera på KTH är av allra största vikt. Dels för att det gagnar individen naturligtvis, dels för att det stärker samhället och på sikt också är avgörande för svensk konkurrenskraft.

Att talanger, oavsett kön, med olika perspektiv, idéer och tankar behövs i utvecklingen av både samhället i allmänhet och tekniken i synnerhet är för mig ett axiom. Kanske är det extra tydligt inom den tekniska kunskapssfären som av tradition många gånger varit en i första hand manlig bastion.

Så länge jag har arbetat på KTH har detta med att ta tillvara talang oavsett kön varit ett huvudbry för ledningen oavsett vilken regering som just då suttit vid makten.  Ibland mest med tanke på obalansen i numerären – endast 19 procent av våra professorer är kvinnor i dag.

 En invand kultur, gamla mönster i synen på hur olika människors kompetens tas tillvara och inkluderas, tar tid att förändra. Men det går. Effekten blir tydlig genom att det fortplantar sig på allt fler nivåer och fikarum på en arbetsplats.

Att blandade arbetsgrupper till exempel gör att såväl trivsel som effektivitet och produktion ökar finns omfattande forskning som visar.  Jämställdhet är en av våra fyra pelare som både bär och driver KTH framåt. (De andra är hållbar utveckling, digitalisering och internationalisering.)

Därför kommer även ett undervisningsmoment om jämställdhet att från och med i höst ingå i samtliga våra utbildningsprogram som sagt.

Krångligare än så är det inte.