Hoppa till innehåll

Vett och etikett kan leda rätt

Får jag bli bjuden på lunch i anslutning till ett möte med leverantör? Får jag ta emot en present från en student? Kan jag som forskare använda KTH:s lokaler för mitt egna företag? Den statliga värdegrunden är något jag ofta och gärna nämner. Den är viktig och hjälper en att navigera rätt när du ställs inför ett dilemma- stort som smått- oavsett vilken roll du har på KTH.

Ibland kan det verka så självklart vad man får och bör göra. Vad som är rätt respektive fel. Men många av oss har säkert varit med om gränsfallen, kantbollarna, som inte är solklara, och då kan det vara svårt att bedöma om det kan räknas som muta. Då är det alltid säkrast att tacka nej.

Som anställd på KTH – lärosäte och myndighet-  har vi olika värdesystem att förhålla oss till. Till exempel ska vi enligt högskolelagen värna vetenskapens trovärdighet och god forskningssed. Enligt regeringsformen ska vårt arbete präglas av respekt för alla människor lika värde och som sagt den statliga värdegrunden med dess sex principer; demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för lika värde, frihet och värdighet samt effektivitet och service.

Etiken kan glömmas bort i den vardagliga stressen och ogenomtänkt agerande kan vid första anblicken te sig som en genväg. Men det kan få, särskilt om det sätts i system, allvarliga konsekvenser för en organisation. Därför måste etiska frågor ständigt, återkommande och öppet diskuteras liksom dilemman och frågeställningar ventileras i takt med nya situationer en statsanställd ställs inför i en föränderlig omvärld. Ett levande samtal  i fikarummet, i labbet och i utbildningssalen är det bästa skyddet.

Annars riskerar förtroendet för en organisation som KTH att naggas i kanten och fanan börjar dala betänkligt. I en verksamhet som bygger på meritering, likabehandling och ansvar finns inte plats för skonummeranställningar och rundade hörn. Vi har liksom andra myndigheter en rad riktlinjer, regler och policies som visar vägen kring alltifrån bisysslor till jäv och korruption.

Ett tappat förtroende för KTH, eller vilket annat lärosäte som helst, kan i förlängningen göra att tilltron till såväl myndigheter, akademin som demokratin hamnar i gungning.

De här frågorna är inte vare sig lätta eller svartvita. Sunt förnuft och medvetenhet räcker långt. Om du som sagt är osäker på om vad som är rätt eller fel i en arbetssituation rent etiskt – bolla med en kollega eller två.

Det brukar jag göra.