Hoppa till innehåll

Blandat lärande är det nya normala

KTH:s utbildning kommer att förändras för alltid. Med de lärdomarna vi fått från pandemi-perioden kommer blandat lärande, fysiskt och digitalt bli en självklarhet. Men de studenter som kanske tillbringat halva sin gymnasietid framför en dataskärm ska vi värna- kanske inte särskilt, men lite extra i höst.

Att välja teknik som stödjer lärande är lättare nu än tidigare, eftersom det nu finns och utvecklas digitala lösningar för detta ändamål.

Det finns flera olika rapporter som visar vilket enormt kunskapstapp den här perioden inneburit för våra gymnasieelever när elever och lärare arbetat på distans. Dels på den personliga nivån, dels rent samhällsekonomiskt. I en undersökning som refereras till i tidningen Skolvärlden kan det handla om miljardbelopp för samhället på lång sikt.

Det är bland annat därför som jag beslutade redan i slutet av maj respektive första juni om att öppna våra campus och att fler anställda skulle komma tillbaka och arbeta på plats igen.  Vi vill vara redo att möta våra nya studenter direkt vid terminsstarten. Naturligtvis mot bakgrund av de positiva prognoser kring smittspridning och vaccination som kommit från Folkhälsomyndigheten. Detta för att möta våra nya studenter på ett bra när terminen drar igång. Dessa beslut rimmar ju väl med rekommendation om att bedriva undervisning på distans togs bort från 1 juni.

Även när det gäller våra anställda kommer det framöver vara ett stort inslag av fysiskt och digitalt – där förhoppningsvis våra resvanor kommer ändras. I stället för att åka till ett kort möte i London eller Singapore – är det betydligt mer accepterat att i stället ses via skärmen. Till slentrian och okynnesresande finns ju numer vettiga, godtagbara och mer hållbara alternativ.

Nu kan vi alla se fram emot en höst som kommer innebära nya möten och nya möjligheter- något som de flesta skulle jag tro längtat innerligt efter. Det sägs att i tider av omställningar ökar kreativitet och innovationsförmåga för att hitta nya lösningar. Vi har verkligen sett det när pandemin slog till inom såväl forskning som utbildning.

Nu när vi går in i ny och mer blandad tillvaro inom många av samhällets sektorer däribland forskning, i arbetslivet och inom utbildning är det kanske dags igen. Det är viktigt för KTH är att värdera helheten; vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra. Det behöver hela samhället göra så att det framtida arbetslivet blir såväl produktivt som långsiktigt hållbart där individfokus balanseras med en organisations fokus.

Ser fram emot det.