Hoppa till innehåll

Studenter och utredning om infrastruktur välkomnas

Välkomna alla nya studenter och välkomna tillbaka alla som studerat vid KTH en termin eller flera. Det känns förstås extra roligt med tanke på den pandemi vi levt med de senaste ett och ett halv åren och som påverkat oss alla på olika sätt.

När våra campus återigen fylls med personal och studenter på plats känns det att vi är på rätt väg och kan ta nya steg i utvecklingen av forskning och utbildning med de lärdomar vi fått under pandemin med oss i bagaget. Samtidigt som vi följer regeringens rekommendationer och givetvis följer smittläget.

För snart två veckor sedan kom den om inte efterlängtade så kraftigt efterfrågade infrastrukturutredningen Organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur.

Det finns mycket relevant och intressant i vad den särskilde utredaren Tobias Krantz kommit fram till.

Ett samlat grepp och en ordentlig genomlysning av ett område som så länge jag varit rektor spretat alternativt hamnat mellan stolarna. En stötesten har givetvis varit finansieringen som i hög grad hamnar på universiteten själva som alltför ofta tvingats nagga på de redan i mina ögon alltför knappa basanslagen. Att förtydliga såväl styrning som ansvar med återkommande uppföljningar, även om detta redan till stor del görs idag, tycker jag är bra.

Varför inte försöka standardisera avtalsmässiga frågor kring stora nationella forskningsanläggningar som engagerar många lärosäten med en huvudansvarig?

Men utredningens förslag om att etablera två nya myndigheter bland annat för att få bukt med otydligheten är jag mer tveksam till. Den ena är tänkt att ha särskilt fokus på forskningsstruktur av särskilt nationellt intresse och den andra på digital infrastrukturer för forskning.

När det gäller forskningsinfrastruktur råder brist på resurser redan i dag och etablerandet av två myndigheter riskerar att äta en hel del pengar och personal- och måhända något orättvist associerar jag till Parkinsons lag – om att administration tenderar att växa mer eller mindre av sig själv – hur viktig den än må vara.

Att få ordning på de digitala infrastrukturerna för forskning är avgörande för att öka effektivitet och användbarhet- i dagsläget finns alltför många överlappande lösningar som inte pratar med varandra.