Hoppa till innehåll

Budgetförslag utan stora reformer

Regeringens förslag till budget för 2022 innehåller inga stora reformer utan andas snarare uppehållande verksamhet när det gäller universitet och högskolor. Dock finns några saker att glädjas åt ur KTH:s perspektiv.

De höjda basanslagen, som fanns med i vårändringsbudgeten som röstades igenom i riksdagen före sommaren är en sådan sak. De 31 miljoner kronorna ligger nu som en permanent ökning för de kommande tre åren.

Med risk för upprepning vill jag dock med en idog envishet hävda att det är långt ifrån tillräckligt för att Sverige och dess lärosäten ska stå sig i den globala konkurrensen på lång sikt. Den blygsamma höjningen ger knappast utrymme att klara av såväl nydanande forskning som ökad trygghet för forskare och samtidigt möta de ökande kraven på samfinansiering.

Ett annan bra nyhet i propositionen är att detta med profilområden skjuts upp och förhoppningsvis begravs därefter. Förslaget där varje lärosäte skulle visa framfötterna och därmed kunna hoppas på en extra dusör var inte särskilt genomarbetat från början. Det dunkelt sagda är faktiskt ganska ofta det dunkelt tänkta. Jag skrev om detta i ett tidigare blogginlägg med rubriken Ny resursmodell missar målet.

Att satsningen på livslångt lärande som var tillfällig från början, nu förlängs ytterligare tre år med elva miljoner per år, är bra och gör det möjligt för oss att på ett bra sätt arbeta vidare med den systematiska uppbyggnaden av detta område. I budgeten ingår också en satsning på ett nytt omställningsstudiestöd som ytterligare kan uppmuntra till återkommande kompetensutveckling. Det låter ju bra, men framgår inte mer specifikt hur det ska se ut.

En hel del frågetecken återstår till exempel kring hur många nya utbildningsplatser KTH förväntas få. En annan rör de strategiska forskningsområdena, SFO:erna, där anslagen föreslås öka marginellt nästa år. Framtiden för dessa är fortfarande oklar och om och när en utvärdering av SFO: erna som ministern talade om i våras ska inträffa är ovisst.

Hur denna propositions fortsatta resa genom det politiska systemet kommer att se ut är ingen som vet. Om den kommer tas i riksdagen i slutet av november är osäkert – även om de poster som rör universitet och högskolor inte lär vara avgörande för om budgeten fälls eller ej.