Hoppa till innehåll

Stödet går i linje med vårt uppdrag

Kriget i Ukraina har nu pågått i över en månad. En lång och svår månad för alla dem som kämpar så envist och modigt för att försvara sitt land och sin demokrati.

Engagemanget och viljan att hjälpa till är stora och initiativen många på KTH. Fokus för oss som universitet ligger på att i möjligaste mån försöka hjälpa studenter och forskare från Ukraina– i linje med vårt uppdrag och det vi kan.

I en alltmer osäker värld, när vi till sist åtminstone delvis kunnat andas ut efter pandemin, där globaliseringen är satt under stress är det än mer viktigt att värna forskningens och kunskapens fria rörlighet i världen. Liksom alltid är det också absolut nödvändigt att i dessa tider skilja på person, land och system. KTH har ett fåtal samarbeten med Ryssland som frusits tills vidare.

I ljuset av detta är också det arbete som KTH, Lunds universitet och KI gjort kring ansvarsfull internationalisering användbart och detta att alltid ställa en fråga till för att göra vettiga bedömningar kring samarbetspartner.

Sveriges universitet och högskoleförbund har också startat en specifik grupp för att hantera och analysera frågor som rör lärosäten och dess samarbeten runt om i världen. Här ingår bland andra KTH genom Stefan Östlund, vår vicerektor för globala relationer.

I enlighet med ett rektorsbeslut stärker KTH de resurser som går till Scholars at Risk på KTH för att dedikerat användas till forskarmiljöer för gästforskare och för att hjälpa dem som flytt kriget. Genom ett upprop för stöd till forskare på flykt från Ukraina  hoppas vi också kunna få in mer pengar främst till stipendier för gästforskare. Den som vill är välkommen att bidra.

Kraften och viljan att göra något på KTH är givetvis mycket glädjande – i likhet med situationen på många andra lärosäten, institutioner, näringsliv och organisationer. Men det gäller att tänka efter före samtidigt som vi letar så bra lösningar som möjligt.

Som alltid vid kriser kommer konspirationsteorierna som om inte ett brev på posten så på annat sätt. Då har vi, när surrandet och falsarierna tävlar om utrymmet, en vetenskaplig ryggrad som håller oss uppe- och förhoppningsvis en tillit till att kunskap och forskning kan vara vägen till en säkrare och sannare värld.