Hoppa till innehåll

Granskning stärker KTH:s forskning för framtiden

Att få andras perspektiv på den egna verksamheten är viktigt, nyttigt och utvecklar kvalitet för framtiden. Just det är vår senaste RAE 2021, Research Assessment Exercise, där experter utvärderat vår forskning ett utmärkt exempel på.

Med hjälp av nio ämnespaneler med självutvärderingar och tre tvärpaneler för impact, hållbarhet och infrastruktur har 90 experter tagit tempen på kvaliteten på vår forskning där RAE:n är en del av vårt övergripande kvalitetssystem.

Genom ett gediget arbete och ett stort engagemang både internt och externt har vi fått fram ett resultat och en slutrapport. KTH:s forskning får ett högt betyg i utvärderingen. 

Ett stort tack till alla som deltagit och medverkat på en rad olika sätt under ledning av vicerektor Annika Stensson Trigell.

Genomgripande kvalitetsutvärderingar av den här typen kan tära på den dagliga verksamheten när tiden är knapp, men är livgivande som sagt och en förutsättning för att gå vidare – och därför något som vi bör se som ett självklart inslag i vår organisation. När så många har blickat in i verksamheten bör det man observerat så småningom ge avtryck i form av till exempel nyrekryteringar och/eller förändring av ett ämnesområdes inriktning.

RAE 2021 visar bland annat på vår forsknings höga grad av samhällsrelevans och genomslag samt möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling.  Men här finns givetvis mycket att utveckla för att ta KTH till nästa nivå. Experterna såg en rad områden där saker och ting kan bli ännu bättre. Bland annat föreslogs en ökad satsning på infrastruktur, strategisk fördjupning bland annat kring vetenskapliga publiceringar för att nämna något. Därutöver sägs det att en bredare ansats med flervetenskapliga angreppssätt eller som KTH kallar det mångvetenskap är ett sätt att än mer fördjupa området hållbar utveckling.

Flera av förslagen har vi redan mött genom olika satsningar och arbete för att vaska fram ur rapporterna, en per område, vad vi ska arbeta vidare med pågår runt om på KTH.

För att KTH ska fortsätta vara ett internationellt gångbart och relevant universitet är samlade insikter och utblickar av detta slag helt avgörande.