Hoppa till innehåll

Fördjupade samarbeten i Afrika

På ett möte i Botswana såg jag hur universitet världen över drivs av samma kraft- att leverera lösningar för sina studenter och för framtiden. Vare sig det är på ett av KTH:s campus eller i matsalen på Botho-universitetet med inriktning på IT.

Under en intensiv vecka har jag tillsammans med tre medarbetare besökt Tanzania, Kenya och Botswana. Syftet var att fördjupa, vidga och även öka takten i samarbetena med de utvalda lärosätena.

Globala relationer är en integrerad del av ett universitet som KTH och vi har en lång tradition av samarbeten med olika länder i Afrika. Själv hade jag mellan åren 1998 och 2008 ett SIDA-stött kapacitetbyggnadsprojekt med University of Dar es Salaam. Det projektet innebar att flera masterstudenter, doktorander, postdoc och forskare besökte min forskargrupp och arbetade kortare eller längre tid. Fokus i det projektet var biofibrer från jordbruksavfall, bland annat kokosfibrer, cashew nötskal med mera, som användes för att göra material bland annat till byggprodukter. Som en följd av det finns numera flera KTH-alumner som är verksamma i Tanzania eller någon annanstans i världen.

Global Development Hub (GDH), som startade 2017, utbildar lärare från KTH och våra afrikanska partner i utmaningsdriven utbildning ( Challenge Driven Education- CDE). Det är riktiga utmaningar som ska mötas och problem som ska lösas i verkligheten – inte i teorin. GDH är en utbildnings- och innovationsverksamhet för global hållbar utveckling i nära samarbete med ett antal universitet i Afrika söder om Sahara.

En samling människor
Vid besöket på universitetet Dar es Salaam i Tanzania. (Foto: Erika Svensson Rössner)

Nu fortsätter KTH att fördjupa samarbetet, bland annat ska en innovationsdel kopplas på med hjälp av KTH Innovation. På många håll i de länder vi samverkar med behövs mer innovation som leder till nyföretagande. Afrika är framtidskontinenten och i nära framtiden kommer en majoritet av världens ungdomar finnas i Afrika.

Utbytet med den afrikanska kontinenten är extra relevant för hållbar utveckling och klimathotet samt inte minst för jämställdhet och värdegrund. Det finns ett stort intresse för KTH:s arbete med jämställdhet bland de länder som vi besökte. En delegation från Rwanda besökte i förra veckan KTH och jag har fått en förfrågan om att diskutera just jämställdhet närmare med Rwandas ambassadör i Stockholm. Tyvärr räckte tiden inte till för att besöka Rwanda denna gång.

Många människor i en matsal.
Möte i matsalen på Botho-universitetet i Botswana. (Foto: Erika Svensson Rössner)

GDH har utvecklats och nu behöver KTH ta nästa steg. Utbyten med Afrika ger KTH:s studenter och medarbetare insikter i skillnader i levnadsbetingelser och ger studenter och forskare som deltar i utbyten en bättre förståelse av omvärlden och hur design av lösningar behöver se ut i för att bidra att lösa FN:s globala hållbarhetsmål . Goda lösningar som kanske inte kommer vara exakt lika i Sverige och i Botswana.