Hoppa till innehåll

Nya regler krånglar till det för studenter och forskare

Kunskap och forskning är till sin natur gränslösa och de flesta inom högre utbildning sjunger internationaliseringens lov. Trots detta införs nu nya regler för dem som vill studera och forska i Sverige som innebär krångel, oklarheter och sannolikt ökade kostnader för de sökande.

Redan i morgon, 1 november, införs alltså dessa regler som innebär att människor som kommer från länder som tidigare inte haft krav på visum för att studera och forska i Sverige nu ska visa upp sig och sitt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat i landet (till exempel USA och Nya Zealand). Tidigare räckte det med att skicka sina papper och söka uppehållstillstånd via nätet för sökande från dessa länder.

Det rimmar, i alla fall vid första anblicken, illa med det som stod att läsa i regeringsförklaringen om att reglerna för den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen samt för utländska forskare och doktorander ska förbättras med syftet att stärka Sveriges konkurrenskraft som forskningsnation.

Det  riskerar i förlängningen att påverka KTH och svensk konkurrenskrafts förmåga att attrahera talanger från andra länder. Något vi alla förlorar på.

Även om andelen utländska doktorander som väljer att stanna i Sverige efter forskarexamen ökat de senaste tio åren är det fortfarande många som söker arbete och lyckan på andra håll i världen. Detta sker samtidigt som efterfrågan på dem som doktorerat återkommande diskuteras i termer av det svenska samhällets och även den svenska högskolans behov av högt kvalificerad arbetskraft. Och hur denna kompetens värderas och tas emot.

Lön, arbetets innehåll och hur efterfrågad man är på arbetsmarknaden liksom bostad och möjligheter för den som har familj att etablera sig i Sverige har säkerligen betydelse och hur förutsättningarna matchar den disputerades behov. Även här har ”gästvänligheten” betydelse och krångel kring hur man söker uppehållstillstånd  kan ha en klart avskräckande effekt på lusten för kompetenta människor att söka sig till Sverige. Det vore mycket olyckligt.