Hoppa till innehåll

Sydkorea ett spännande land för fördjupade samarbeten

I förra veckan åkte en större delegation till Sydkorea för att under en veckas tid besöka lärosäten samt delta i Nobel Memorial Program Symposium. Svenska ambassaden har stått som övergripande värd och ordnat ett utmärkt program för delegationen som hade deltagande från KTH, Lunds och Umeås universitet.

En central del i delegationen var de forskare som fanns med och som under veckan förde samtal med sina koreanska motsvarigheter. Syftet är att knyta nya band och kunna initiera gemensamma forskningsprojekt.

Jag besökte Korea Advanced Institute of Science & Technology, KAIST, ett lärosäte som KTH samarbetat med i cirka tio år. Där mötte vi även KTH:s utbytesstudenter som var mycket nöjda. Därutöver besökte hela delegationen Seoul National University och Korea University. Båda högt rankade universitet. Från KTH deltog åtta forskare och det anordnades temadiskussioner vilket uppskattades.

Sydkorea satsar mycket på högre utbildning och forskning samt har i likhet med många andra länder breddat sin syn på vilka länder och regioner man söker samarbete med. Stort intresse finns för Europa och särskilt Skandinavien, det handlar både om studentutbyte och forskningssamverkan. 90 procent av alla ungdomar går vidare till högre utbildning, en betydligt högre siffra än vad Sverige har. Föräldrarna satsar mycket på sina barn och eftermiddagsskolor är normalt – allt för att det ska gå att konkurrera om en plats på de mest prestigefyllda lärosätena. Något att beundra kanske, men det ger även upphov till stress.

Den tekniska utvecklingen i form av forskning är värd att imponeras av. Ett stort antal internationellt välkända industriföretag kommer från Korea. Ett nära samarbete med USA gör att många av universitetslärarna har sin doktorsexamen från USA och att finansiering i många fall kommer från USA. Att hitta forskningspartner i Korea gör det möjligt för KTH-forskarna att vidga sina perspektiv. Redan idag finns det en hel del sampublikationer mellan forskare på KTH och från något av topplärosätena i Korea.

Sydkorea är ett expansivt land med stark forskning och teknikutveckling. Sydkorea är ett av de prioriterade länderna för KTH just för den starka forskningen och teknikutvecklingen där jag tror att spännande forskning kan göras tillsammans.