Hoppa till innehåll

Ministerns nyckelord rimmar väl med KTH:s forskning

Excellens, internationalisering och innovation. Det är utbildningsministern Mats Perssons nyckelord för högskolepolitiken. Det är onekligen begrepp som matchar KTH väl och anknyter till hur vi arbetar i vardagen – när orden fyllts med innehåll.

Vid en träff som hölls i mitten av januari gav ministern en kort programförklaring kring hur han ser på framtiden för svensk utbildning och forskning. När det gäller forskning och dess resultat håller svenska universitet hög standard, men ett starkare fokus på excellens är nödvändigt om inte resten av världen ska springa om oss.

KTH arbetar metodiskt på olika sätt för att vara med i matchen och stärka sin plats i den globala konkurrensen- inte minst genom vår kvalitetsgranskning av forskning RAEn (Research Assessment Exercise) som avslutades för ett år sedan. Resultaten är mycket användbara för att fortsätta utveckla vår forskning både genom att vi fått externa experters och vår egen granskande blick på forskningen och rekommendationer kring hur vi kan ta den till nästa nivå.

Genom de många strategiska satsningar som gjorts inom KTH och i samarbete med andra universitet och forskningsfinansiärer garanteras en fortsatt excellens i vår forskning. Det gäller allt från Science for Life Lab, Digital Futures till KTH:s engagemang i stadsutveckling och hållbar produktion för att bara nämna några områden.

Samarbete över landsgränser och discipliner är något vi arbetat medvetet med mycket länge där de stora samhällsutmaningarna kräver en mix av kompetens, perspektiv och tvärvetenskapliga forskningssamarbeten. Ett bra exempel är vår EU-strategi där vi genom att delta aktivt i EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa kan påverka forskningens inriktning och utveckling. Vårt samarbete i olika internationella nätverk, exempelvis vår EUI-allians Unite, ger också utökade möjligheter att fördjupa det internationella samarbetet.

Innovation är faktiskt också som hand i handske för KTH Innovation där tillämpad forskning som gör nytta är en grundbult för KTH. Vi har många exempel där framgångsrik forskning har kunnat omsättas i innovativa företagsidéer och vi har ett väl rustat stödsystem för att ta tillvara innovationer från både studenter och forskare.

När regeringen och ministern konkretiserat och preciserat sina nyckelbegrepp ser KTH fram emot att vara delaktig och en samtalspartner när det gäller den kommande högskolepolitiken liksom i dialogen kring nästa forskningsproposition som är planerad att presenteras under hösten 2024.