Hoppa till innehåll

Utmaningsdriven utbildning i fokus i Afrika

Samtidens problem kräver att utbildning och innovationskompetens kombineras för att förändring ska bli möjlig. Sättet att göra det är utmaningsdriven utbildning där en samhällsutmaning är utgångspunkten för kurs- och utbildningsuppläggning. Det kan gälla stadsplanering, rent vatten eller ergonomi och utbildningarna är ofta projektdrivna.

Inom Global Development Hub, GDH, som startades 2017 är detta tyngdpunkten i vårt samarbete med fyra afrikanska universitet: University of Rwanda, University of Dar es Salaam (Tanzania), Strathmore university (Kenya) och Botho university (Botswana). Tillsammans har vi genomfört flera kurser, haft utbyten av studenter och utbildning för lärare. GDH är på så sätt också ett fokus för vår närvaro på den afrikanska kontinenten.

Avtal om fördjupat samarbete mellan KTH och University of Rwanda, Rwanda Polytecnic, Rwanda Development board, National Council for ScienceTechnology signeras.

I slutet av mars fick vi också möjlighet att fördjupa samarbetet med University of Rwanda genom att vi undertecknade en avsiktsförklaring, ett MoU. I avtalet ingår även andra parter i Rwanda och en bredare aktivitetsportfölj än tidigare, till exempel delaktighet i både forskning och innovationsverksamhet.

Rwanda är ett litet land i östra Afrika som utvecklats snabbt under de senaste 20 åren och som på olika sätt är en central punkt för innovationsaktiviteter, företags- och samhällsutveckling i sin region. Universitetet har också fått allt bättre resurser för sin verksamhet under de senaste decennierna och det är på det sättet ändamålsenligt att fördjupa samarbetet med dem.

Den utmaningsdrivna utbildningsmodellen är som sagt central i samarbetet inom GDH, men modellen kan förstås också användas för verksamhet på campus i Stockholm.

Idén är då densamma; samhällsutmaningar som får sina lösningsförslag genom att i utbildning kombinera utmaningen med innovativa lösningar. Ett exempel är OpenLab, som drivs av KTH tillsammans med flera lärosäten i regionen, Stockholm Stad och Region Stockholm. Det ger en möjlighet för våra partner att placera sina konkreta utmaningar i den kurs- och projektmiljö som OpenLab erbjuder.