Viktigt värna vår bredd i forskningen

Under de senaste veckorna har KTH fått nya utbildningsuppdrag, såväl till basår som löfte om resurser för det livslånga lärandet. Det är ett förtroende att få ytterligare resurser, ett förtroende som måste förvaltas väl. Samtidigt så funderar jag över hur den pågående pandemin och nedstängningen av samhället nationellt och internationellt påverkar forskningen. Vid horisonten ses … Fortsätt läsa ”Viktigt värna vår bredd i forskningen”

Forskning utan ansvar förlorar alla på

De senaste veckorna har medierna fyllts av reportage och debattinlägg kopplade till corona-krisen. Många forskare är engagerade och samarbetar för att hitta svar och lösningar. Det visar på forskarsamhällets förmåga att både att ställa upp och att ställa om. Den akademiska friheten innebär att forskaren äger rätten att formulera sin forskningsfråga samt att fritt publicera … Fortsätt läsa ”Forskning utan ansvar förlorar alla på”

Vågar man satsa på starka universitet?

När jag gick i skolan för tämligen länge sedan fick de duktiga ofta stå tillbaka för och invänta den stora gruppen i mitten. Medel blev måttstock och det skulle hellre vara rättvist än leda framåt. Tyvärr slår det resonemanget även igenom 50 år senare i synen på universiteten – där ingen får sticka ut eller … Fortsätt läsa ”Vågar man satsa på starka universitet?”

Mer lagom gagnar doktorander

Hur mår egentligen doktoranderna? Den viktiga frågan ställs med förskräckande frekvens i såväl rapporter som artiklar. Kanske är det dags för en revival för det ibland förkastade ordet lagom – även inom akademin. Stress, brist på mandat och långsiktighet kan vara några saker att tampas med.  Som jag skrev här för snart ett år sedan … Fortsätt läsa ”Mer lagom gagnar doktorander”

Inspel som gör skillnad

För Sveriges utveckling som kunskapsnation är det centralt att förstärka de universitet  som har ledande positioner internationellt. Läs gärna  meningen en gång till. Den inleder KTH:s  inspel till den kommande forskningspropositionen 2020 och det är just detta som krävs för att utveckla inte bara de mest framgångsrika universiteten utan även höja nivån generellt. Att några … Fortsätt läsa ”Inspel som gör skillnad”