Hoppa till innehåll

Modern maskinpark ett måste

För lite drygt 15 år sedan ansökte och fick jag och några professorskollegor pengar till en masspektrometer. Den gjorde stor nytta – just i det här fallet inom polymera material. Det är vad bra forskningsinfrastruktur handlar. Att såväl stimulera till som generera nya och användbara forskningsresultat. MALDI:n, Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, har nu några … Fortsätt läsa ”Modern maskinpark ett måste”

Innovationsstödsutredning kan ge minskat svängrum

Härom veckan landade den drygt 360 sidor omfattande innovationsstödsutredningen på Matilda Ernkrans bord. Utredningen ter sig både ambitiös och genomgripande. Men frågan är om inte utredaren Alf Karlsson ibland gapar över för mycket. Huvudfokus för det uppdrag han fick från regeringen är att se över hur innovationssystemet vid universitet och högskolor kan fungera för att … Fortsätt läsa ”Innovationsstödsutredning kan ge minskat svängrum”

Tveksamt om budgetförslag ger ökat svängrum

En rejäl satsning på forskning och höjda basanslag är positiva delar i budgetpropositionen, som kom i förra veckan. Men hur pengarna fördelas och graden av långsiktighet i satsningarna är avgörande. Min förhoppning är att fördelningen bygger på kapacitet att både ta sig an och ha förutsättningar att leverera högkvalitativ forskning. Enligt regeringens budgetförslag för 2021 … Fortsätt läsa ”Tveksamt om budgetförslag ger ökat svängrum”

Från forskarhyfs till fake science

De senaste månaderna har många forskare gjort sina röster hörda i debatten. Det välkomnar jag verkligen. Men det räcker inte att hänvisa till en studie utan att ta ansvar för vad resultatet innebär i praktiken och redovisa metoden för den tolkning som gjorts. Hela idén med såväl forskning som debatt är att åsikter i det … Fortsätt läsa ”Från forskarhyfs till fake science”

Viktigt värna vår bredd i forskningen

Under de senaste veckorna har KTH fått nya utbildningsuppdrag, såväl till basår som löfte om resurser för det livslånga lärandet. Det är ett förtroende att få ytterligare resurser, ett förtroende som måste förvaltas väl. Samtidigt så funderar jag över hur den pågående pandemin och nedstängningen av samhället nationellt och internationellt påverkar forskningen. Vid horisonten ses … Fortsätt läsa ”Viktigt värna vår bredd i forskningen”