Kriser kräver kreativitet

Att tänka kort och långt parallellt är en utmaning i alla kriser. Inte bara att hitta direkta lösningar på akuta problem utan även att tänka framåt när kris och distansundervisning blivit det nya normala. Ur-hand-i-mun rent organisatoriskt tycks vi i stort sett ha kommit förbi, även om många små och stora frågor återstår. Vi har en … Fortsätt läsa ”Kriser kräver kreativitet”

Fokus på utbildning i svår situation

KTH:s uppdrag är utbildning och forskning. Vi håller fast vid det så långt möjligt trots covid-19. Vi ska ge våra studenter den undervisning och utbildning de har rätt till– även om det inte blir som vi är vana. KTH övergår nu till digital undervisning i största möjliga utsträckning. Det är en stor omställning så det … Fortsätt läsa ”Fokus på utbildning i svår situation”

Närhet gynnsamt för breddad rekrytering

En rapport från UKÄ presenterar nya siffror som rör rekrytering till högre utbildning. Den visar att en allt lägre andel unga påbörjar högre utbildning direkt efter gymnasiet. Det verkar som om det inte är skillnader i den grundläggande behörigheten som är avgörande om man påbörjar universitetsstudier. Siffrorna visar att det som vanligt är relativt stora … Fortsätt läsa ”Närhet gynnsamt för breddad rekrytering”

Utan studenterna stannar KTH

KTH:s omkring 13 000 studenter helårsstudenter är basen för vår verksamhet. I vårt uppdrag går utbildningen och forskningen hand i hand och såväl förstärker som förnyar varandra. I högskolelagens står det om studenternas roll bland annat att: ”Studenterna skall ha rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka för att studenterna tar en … Fortsätt läsa ”Utan studenterna stannar KTH”