Hoppa till innehåll

Om akademisk frihet blir lag

Från och med den första juli nästa år föreslås Högskolelagens första kapitel skrivas om. Förutom att det livslånga lärandet listas i högskolans verksamhet så skrivs även den akademiska friheten in. Det är ju bra, men en ökad styrning utan ökade resurser riskerar att låta bättre än vad det är. I den akademiska friheten ligger inte … Fortsätt läsa ”Om akademisk frihet blir lag”

Diversifiera mera

Frågan om diversifierade uppgifter för Sveriges lärosäten är ständigt aktuell, inte minst för KTH, även om det varit alltför tyst om detta de senaste åren. Att tro att Sveriges kunskapsnivå och konkurrenskraft skulle öka om vi hade ett universitet i varenda buske är fel tänkt. Inte minst har de senaste månadernas erfarenhet med digital undervisning … Fortsätt läsa ”Diversifiera mera”

Ny termin med nya utmaningar

Att gå upp i backen på KTH Campus de första dagarna på höstterminen är som vanligt väldigt roligt. THS mottagning av våra nya studenter är i full gång. Samtidigt signalerar skyltar och plexiglas i receptioner att ingenting är som vanligt. Varmt välkomna till en ny termin där KTH vill bygga ett långsiktigt hållbart arbetssätt genom … Fortsätt läsa ”Ny termin med nya utmaningar”

Några tankar om nytänkande

Tack! Det har jag sagt flera gånger den senaste tiden, men det tål att sägas igen. Tack till alla som på olika sätt bidragit till att vårens stora anpassning till den rådande corona-krisen – trots allt fungerat så bra på KTH. Den digitala omställningen som vi genomfört och den i högsta grad relevanta covid19-forskning som KTH … Fortsätt läsa ”Några tankar om nytänkande”

Om konsten att fatta beslut

Ett svart-vitt tänkande är sällan en framkomlig väg för forskning – även om det kan vara nog så lockande. Att fatta beslut om saker som inträffar i närtid är betydligt enklare än att titta framåt hösten och försöka spå hur saker och ting ska utveckla sig. Samtidighet – eller att hålla flera spår i huvudet parallellt … Fortsätt läsa ”Om konsten att fatta beslut”