Dagsarkiv: 2017-10-10

Tenta-period, nästa

På universitetet skiljer sig proven en del från de proven på gymnasiet, i alla fall på de gymnasiet jag gick på.
För det första så säger man inte att man ska skriva ett prov, utan man ska skriva en tentamen. Ett prov är ju mer för att testa ens kunskaper och sen ska läraren summera allt det du lärt dig för att sedan kunna ge dig ett betyg. På universitetet får man färre chanser att visa sina kunskaper och det är flera kurser där hela betyget baseras på det du fått på tentan. I andra kurser kan det finnas delmoment som man måste klara av för att klara kursen och för det mesta sätts då betyget på hur många av delmomenten du klarat av.

Nästa vecka är det tenta-period. Det betyder att jag inte har några fler föreläsningar i de kurser som jag ska skriva tentamen i och att jag är given tid för att hinna studera till dessa.

Så den här veckans schema ser ut så här: (Väldigt vanlig)

Och tenta-period-veckan ser ut så här:

För mig kommer den här tenta-perioden bli intensiv, då jag har latat mig en del och skrev inte så bra resultat på kontrollskrivningen i en kurs. Och det ångrar jag självklart i efterhand, och det är ju lätt att vara efterklok, men!  ju mer tid man lägger på att verkligen lära sig kurserna man har första året ju lättare blir kurserna som kommer allt eftersom. Eftersom många av kurserna bygger på varandra.