Kursvärdering – Industriell ekonomi grundkurs, 6 hp

Kursen har flera frivilliga moment som gör att man följer kursen bättre och som kan göra det lättare att skriva tentan.
De frivilliga momenten var:

  • Tre stycken KSar(kontrollskrivningar), och sammanlagt så motsvarar de tre KSarna A-delen på tentan. Och A-delen har 10*3 alternativfrågor som motsvarar de olika KSarna, så har man klarat KSarna så behöver man inte skriva A-delen.
  • Frivillig Affärssimulering, vilket man gjorde i grupp på två eller tre och hade ett antal timmar på sig att bli klar. Jag hade tänkt att gör den med två av mina kurskompisar men eftersom jag var sjuk nästan hela november så var jag inte tillräckligt förberedd för att göra det.
  • Frivillig inlämningsuppgift, som jag inte heller gjorde.

Ett icke frivilligt moment för att klara kursen är tentamen och den ska jag skriva nu på torsdag(11/1).  Jag tycker kursen har varit bra, jag har inte varit med på så många av momenten i skolan men jag tycker ändå att jag kunnat hänga med tillräckligt hemifrån, bra upplagt på internet. Och det tycker jag känns väldigt tryggt då det inte är alltid man kan närvara på föreläsningar/övningar, och så är det ju väldigt lyxigt att kunna bestämma själv hur ens dagar ska se ut. Det som känns jobbigt är att kursen innehåller väldigt mycket teori med begrepp, och det är mest jobbigt för att jag inte är jätteintresserad av ekonomisk terminologi.

Kurslitteraturen består av ett häfte med uppgifter, vilket är jättebra, för liknande uppgifter kommer komma på tentan. Sen så är det också en bok som heter ”Modern industriell ekonomi”. Den är väldigt lätt att läsa och förstå men det är också väldigt mycket text kanske för att sakerna ska beskrivas övertydligt, men det gör också att boken blir väldigt mastig så jag rekommenderar att följa föreläsningarna noga.