Hoppa till innehåll

Mina nuvarande kurser

Jag tänkte att vi kan prata lite kort om de kurser som jag läser just nu. Allt som oftast läser vi tre kurser parallellt, under denna period  är dessa energisystem och hållbar utveckling, elektroteknik och finansiering.

Energisystem och hållbar utveckling, MJ1141 (9 hp): Denna kurs har som syfte att ge ett brett perspektiv på energisystemet i Sverige men har även en global utblick. Det är fokus på funderingar kring framtidens energisystem. Jag uppskattar att den här kursen har ganska varierande kursmoment. Vi har tillexempel besökt flera olika företag kopplade till energisystemet i Sverige och förra veckan satt vi i timmar och spelade brädspelet Power Grid.

Elektroteknik, MF1017 (6 hp): Kursen innehåller bland annat strömkretslära, elektrisk mätteknik, digital elektronik och mikrodatorteknik. Jag ska ärligt erkänna att jag har lite svårt att förstå allt som händer i den här kursen men vi har haft väldigt intressanta laborationer. I dag skapade vi till exempel ett program i C för att med hjälp av en knapp kontrollera en elmotor.

Finansiering, ME1311 (6 hp): Syftet med denna kurs är att man ska få en förståelse för finansiellt beslutsfattande och grunderna i företagsfinansiering.  I veckan ska vi ha seminarium i detta ämne. Seminariet baseras på en gruppuppgift som vi lämnat in där vi analyserat den finansiella situationen i ett verkligt företag. Om du frågar mig så är universitetsstudier är som bäst när man kommer nära verkligheten.

// Malin