Hoppa till innehåll

Kungliga kurser och WarGames

Kurserna jag läser nu i period 1 i årskurs 4 är en blandning av obligatoriska kurser och valbara kurser. Det ser ut som att jag läser otroligt många kurser, men flera utav kurserna läses under två perioder. Det är endast två av kurserna som bara går i period 1. Eftersom att jag läser på masternivå är mina kurser på engelska. Med den ledtråden kan ni lista ut vilken av följande kurser som jag har kvar sedan mina tre första år på KTH?

Artificial Intelligence DD2380
6,0 HP – [Obligatorisk] En kurs om grunderna i AI. Ingen tenta, istället programmeringsläxor, quiz, projekt och en liten uppsats om etiken som AI medför.

Privacy Enhancing Technologies DD2496
7,5 HP – [Valbar] Kursen tar upp integritetsskyddande teknologier som till exempel Tor (the onion router). Ingen tenta, utan vi studenter håller i seminarier där vi presenterar ett ämne och låter klasskompisarna få göra ett quiz. Sedan följer en rapport som examensmoment.

Program Integrating Course in Computer Science DD2300
2,0 HP – [Obligatorisk] Denna kurs ger 2 HP under hela år 4 och 5. Kursen handlar om att dela erfarenheter mellan äldre och yngre studenter inom samma masterprogram. Seminarierna kan till exempel handla om utbytesstudier eller jobb efter examen.

Introduction to the Philosophy of Science and Research Methodology for Computer Scientists DA2210
6,0 HP – [Obligatorisk] Kursen går över två perioder (P1 & P2) och består av läxor och ett seminarium varje vecka. Vi pratar om de fundamentala grunderna inom naturvetenskapen, något som en ingenjör bör kunna. Senast förra veckan var temat paradoxer, ganska spännande!

Operativsystem ID2206/ID1206
7,5 HP – [Obligatorisk] Denna kurs sträcker sig också över två perioder. Består av en tenta i januari och ett projekt där jag ska göra mitt egna lilla operativsystem i programmeringsspråket Rust.

Vår AI är precis lika cool som Joshua från filmen WarGames | Källa: pinterest.com

Jag tycker AI-kursen (artificial intelligence) är den mest roliga kursen jag läser denna period. Vi har fått programmera riktigt spännande problem. I helgen satt jag och min labbpartner och gjorde två AI-program som kunde spela Checkers och 4-i-rad (tic-tac-toe).