Mina kurser P3 VT19

ME2312 Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation (Genus, organisation och ledning)

Kursen övergripande mål är att ge fördjupad förståelse för olika delar av ämnesområdet industriell ekonomi och organisation. Vi har fått välja bland tre olika spår vilka är Business creation, Technology Management och Gender, Organization and Leadership. Jag valde den sistnämnda. Första delen av kursen ska vi läsa kurslitteratur och diskutera denna i bokcirklar för att sedan skriva en hemtenta. Så här se vår litteraturlista ut:Ö

  • Ökad medvetenhet men långsam förändring – om kvinnor och män på ledande positioner I svenskt näringsliv (2014) av Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Sophie Linghag & Klara Regnö
  • Män har varit här längst. Jämställdhet och förnyelse i industriella organisationer (2013) av Anna Wahl & Sophie Linghag
  • Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön (2011) Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök & Sophie Linghag
  • Det ordnar sig alltid. Arbetsbok kring frågor om organisation och kön (2013) av AnnaWahl, & Charlotte Holgersson
  • Det osynliggjorda ledarskapet. Kvinnliga chefer i majoritet (2013) av Klara Regnö

Andra delen av kursen är mer traditionellt upplagd i och med att vi har vanliga föreläsningstillfällen och examineras genom två skriftliga uppgifter.

MJ2141 Energisystem, modeller och scenarier

Tyngdpunkten i den här kursen ligger på modellering, där problemformulering, avgränsningar, tidsupplösning och metodval är centrala frågor. Vi använder ett modelleringsverktyg som heter Stella Architect som enligt våran föreläsare ska göra programmering kul även för de som inte tycker om programmering.

Vi arbetar främst i grupper och får olika uppgifter som där vi ska skapa förenklade modeller av komplexa system. Där där kanske låter väldigt stelt och tråkigt men just nu sitter vi och klurar ut en modell för sannolikheten att det finns en ledig matplats på det olika populära matplatserna på KTH.

LS1465 Retorik – tala och skriva med genomslagskraft

Som valfri grus har jag valt en kurs inom retorik. Syftet är att utveckla sina retoriska förmågor genom att inspireras av andra talare men också att få en djupare inblick i det engelska språket. Så ja, den här kursen hålls helt och hållet på engelska.

I denna kurs ses vi en gång i veckan och inför varje tillfälle har vi fått vissa uppgifter att genomföra. Inför nästa vecka ska jag till exempel lära mig några glosor, titta igenom tal för att bestämma mig för ett som jag vill analysera djupare. Senare ska vi även hålla tal, delta i debatter och skriva argumenterade texter.

//Malin