Det är mycket matte på KTH va?

”Jaha du pluggar på KTH, det är mycket matte då va?”, så låter det allt som oftast när det kommer upp att man studerar på KTH. Jag brukar viftar bort frågan eftersom att de nästan aldrig förväntas ett superseriöst svar utan snarare ett enkelt ”Ja” eller ”Nej” – men frågan är mer komplicerad är så. Nu tänker jag att vi kan ta det långa svaret. Är det mycket matte på KTH?

På ett sätt är svaret på frågan – ja. Att läsa till civilingenjör innebär att man har en del obligatoriska mattekurser. De obligatoriska mattekurserna som jag läst inkluderar envariabelsanalys, flervariabelsanalys, differentialekvationer, algebra & geometri och sannolikhetsteori & statistik. Sedan används denna matematik in i andra kurser. Beräkningar är därför något återkommande  genom hela civilingenjörsutbildningen.

Trots att det kan verka som att vi läser många mattekurser så har jag inte läst en ren mattekurs sedan år två (och jag är nu på år fyra). Alltså, beroende på vilken inriktning man väljer så läser man mer eller mindre matte. Om man brinner för matematik har vi på CINEK möjlighet att välja inriktningen matematik. Jag har inte haft något intresse av att läsa mer matematik än det som ingår i grundutbildningen utan valt att utforska energisystem och hållbar utveckling.

Är det mycket matte på KTH? Det är en del matematik med du har också möjlighet att påverka hur mycket matematik du vill läsa.

//Malin