Hoppa till innehåll

Hur funkar det med betyg på KTH?

Det där med betyg kan kännas som en ganska självklar del av universitetsstudier. Något som kanske inte är lika självklart är exakt hur det fungerar. Det finns hur många olika betygssystem som helst, och det känns ibland som att alla universitet har sin egna variant.  Så hur fungerar det med betyg på KTH?

På KTH utgår man vanligtvis från en sjugradig betygsskala. Godkända betyg är A-E , där A såklart är högsta betyget. Betyget som visar att man fått underkänt är F, det innebär att man kommer behöva göra om kursen eller kursmomentet.  Sedan har vi ytterligare ett betyg och det är Fx. Ett Fx innebär att man varit väldigt nära ett godkänt betyg, det kan till exempel vara så att man var ett poäng från godkäntgränsen på tentan. Om man får Fx har man möjlighet att komplettera momentet till ett godkänt betyg. Så examinatorn kanske ger dig en extrauppgift som du kan få göra för att du ska kunna komma upp i E. 

I vissa kurser har vi bara två betyg, vilka är Pass och Fail. Det är också ganska vanligt att moment inom kurser betygsätts på det här sättet. Flera gånger har jag varit med om att labbar betygssatts med Pass eller Fail. Det betyder att du måste ha klarat labbarna för att kunna få ett betyg på krusen, men att själva betygsätts sedan med A-F. Ditt slutbetyg kanske istället baseras på en tenta du gjort i samma kurs. Så här såg det ut för mig inom kursen Introduktion till industriell ekonomi, där fick jag P (Pass) på två kursmoment och B ett vilket resulterade i B i slutbetyg.

//Malin