Hoppa till innehåll

Mitt exjobb

Den här terminen tillbringar jag åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan med att skriva på mitt exjobb (eller masteruppsats som man också kan säga). Vi skriver, läser, skriver lite till, håller intervjuer och skriver ner dessa. Vad är det då jag mitt exjobb handlar om? 

Jag och min exjobbspartner tog kontakt med ett företag och förklarade att vi var intresserade av att se närmre på hur man skapar efterfrågeflexibilitet i elsystemet. Efterfrågeflexibilitet handlare om att elkunder förändrar sin elanvändning utifrån olika signaler. Tanken är att man tillexempel uppmuntra kunder att minska sin förbrukning när nätet är hårt belastat och öka konsumtionen när det finns mycket förnyelsebar energi (så som vindkraft och solkraft) tillgänglig. 

Denna fråga blir mer intressant i takt med att andelen förnyelsebar energi ökar i systemet, då förnyelsebar energi är väderberoende (t.ex. det produceras mycket vindkraft när det är blåsigt ute) och därför svår att kontrollera. Tidigare har vi inte behöva tänka riktigt på samma sätt då vi kunnat bränna fossila bränslen vid behov. I och med att vi har färre möjligheter att kontrollera den förnyelsebara produktionen är ett alternativ att istället försöka kontrollera vår konsumtion.

Efterfrågeflexibilitet handlar också om att utnyttja nätet mer effektivt. Vi människor har liknande rutiner och tenderar att använda el vid ungefär samma tillfällen på dynet. Dessutom flyttar fler av oss in till städerna. Detta innebär att många vill använda el vid samma tillfälle och på samma plats vilket leder till att stora mänger el transporteras på några få ledningar. Kan man istället fördela konsumtionen över dagen så minskar trycket på nätet.

Det här var alltså en liten kort intro till ämnet som jag ska tillbringa cirka 800 timmar med att undersöka.

//Malin